Oxygen

Honeywell solution#4: Nguy hiểm thiếu Oxy

Tất cả chúng ta cần phải hít thở Oxy (O2) trong không khí để sống. Không khí được tạo thành từ các loại khí khác nhau trong đó có bao gồm oxy. Không khí xung quanh chúng ta thường chứa một nồng độ oxy là 20,9% thể tích. Khi mức độ oxy giảm xuống dưới 19,5% thể tích, không khí đó được coi thiếu oxy. Nồng độ oxy dưới 16% thể tích thì được coi là không an toàn cho con người.

Sự thiếu Oxy do các nguyên nhân:

  • Bị khí khác thay thế
  • Cháy
  • Quá trình oxy hóa
  • Phản ứng hóa học
  • Do vi khuẩn
Nguyên tố Oxy trong bảng hệ thống tuần hoàn
Nguyên tố Oxy trong bảng hệ thống tuần hoàn

Chúng ta thường quên rằng oxy nồng độ cao cũng có thể gây ra một nguy cơ. Khi tăng nồng độ O2 đồng thời tính dễ cháy của vật liệu và các chất khí cũng tăng theo. Ở mức 24% các mặt hàng như quần áo có thể tự bốc cháy một cách tự nhiên. Như chúng ta đã biết, đèn khò dùng Acetylene và Oxy nồng độ cao cho nhiệt độ rất cao. Các khu vực khác mà nguy cơ có thể phát sinh oxy nồng độ cao vào bầu khí quyển bao gồm khu sản xuất để lưu trữ, các hệ thống tên lửa đẩy, sản phẩm dùng để tẩy trắng trong ngành công nghiệp giấy và bột giấy và thiết bị xử lý nước sạch. Cảm biến dùng trong môi trường này đã được chứng nhận đặc biệt để sử dụng trong môi trường Oxy nồng độ cao.

by TESIN VIETNAM

Related Post

Trả lời