Honeywell-gas-detector

Honeywell solution#2: Làm sao để chọn đúng giải pháp đo khí

Có rất nhiều sản phẩm phát hiện khí trên thị trường có thể xuất hiện ban đầu là giống nhau, nhưng một khi kiểm tra đặc điểm kỹ thuật, tính năng và chức năng cho thấy sự khác biệt lớn trong những sản phẩm, nó có thể thực hiện các công việc và có các giá trị tiềm tàng riêng mà nó có thể cung cấp. Tương tự như vậy, các ứng dụng riêng biệt cũng rất độc đáo trong các thiết kế tương ứng cho từng nhu cầu và quá trình họ thực hiện.

Hiểu được rủi ro ngoài công trường

Trước khi bắt đầu xem xét đến thiết bị phát hiện khí, đánh giá rủi ro cần phải được tiến hành. Bất kỳ công ty sử dụng lao động có nghĩa vụ thực hiện đánh giá rủi ro để xác định các mối nguy hiểm tiềm năng và chúng có thể bao gồm khí đốt, hơi hoặc rủi ro do thiếu hụt oxy. Nếu nguy cơ về khí được xác định, thiết bị phát hiện khí cần được sử dụng như một phương pháp giảm thiểu rủi ro.

Lựa chọn thiết bị đo khí phù hợp với ứng dụng của bạn
Lựa chọn thiết bị đo khí phù hợp với ứng dụng của bạn

Xác định mục tiêu chính

Tùy thuộc vào các qui trình đang được thực hiện và các chất khí được phát hiện, các cảnh báo báo động từ xa hay ngoài hiện trường cùng với dữ liệu lưu trữ cũng có thể được yêu cầu đối với các hồ sơ quản lý sức khỏe và an toàn. Một yếu tố khác ảnh hưởng là sự cần thiết là chức năng báo cáo tăng cường được yêu cầu phải tuân thủ quy định hoặc một điều kiện của bảo hiểm.

Hãy hỏi những câu hỏi đúng

Sau khi xác định mục tiêu chính, các thiết bị phù hợp được chọn bằng cách hỏi một số câu hỏi quan trọng. Các câu hỏi được chưa ra 3 ý lớn:

  • Các chất khí được phát hiện và nơi chúng có thể có?
  • Các vị trí và điều kiện môi trường nơi phát hiện được?
  • Dễ sử dụng cho người dùng và các nhân viên sử dụng thường xuyên

Xác định các chất khí được phát hiện và nơi chúng có thể có?

Các chất khí được phát hiện nên được xác định bằng việc đánh giá rủi ro, tuy nhiên kinh nghiệm nhà sản xuất thiết bị phát hiện khí và các nhà phân phối của họ thường có thể giúp đỡ khách hàng trong việc này bằng cách dựa trên kinh nghiệm của họ về các ứng dụng tương tự. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhớ rằng đó là trách nhiệm của người sử dụng để xác định tất cả các mối nguy hiểm tiềm năng.

Đó cũng là điều cần thiết để xác định các nguồn tiềm ẩn rò rỉ khí, việc này sẽ giúp xác định số lượng và vị trí của thiết bị dò khí cần thiết cho một hệ thống phát hiện khí cố định.

Hãy xem xét các điều kiện môi trường

Hiệu suất, độ chính xác và độ tin cậy của bất kỳ thiết bị phát hiện khí sẽ bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường nó phải chịu. Nhiệt độ, độ ẩm và áp suất tại các vị trí đều có ảnh hưởng trực tiếp các loại thiết bị được lựa chọn. Những yếu tố khác như các biến đổi tiềm ẩn do một quá trình biển đổi của chính nó, điều kiện ngày / đêm và thay đổi theo mùa cũng có thể ảnh hưởng đến các loại thiết bị khi lựa chọn.

Hiểu tính năng sản phẩm

Khi cân nhắc các khu vực liên quan để bổ sung thêm sản phầm. Các khía cạnh như cấu hình hệ thống đi dây là rất quan trọng, đặc biệt là khi bổ sung vào một ứng dụng hiện có. Nếu hệ thống sẽ được tích hợp vào một hệ thống an toàn riêng biệt, giao thức truyền thông nhất định cũng có thể được yêu cầu như HART®, LonWorks hoặc Modbus® cần được chú ý

Cũng cần phải xem xét đối việc việc hiển thị tại chỗ trên bộ đầu dò và cấu hình tại chỗ đối với phần màn hình hiển thị trên tủ điều khiển

Dễ sử dụng cho người dùng và các nhân viên sử dụng thường xuyên

Bảo dưỡng định kỳ là một yếu tố quan trọng. Một số chất khí và hơi có thể được phát hiện với một số công nghệ cảm biến khác nhau, ví dụ khí hydrocarbon được phát hiện bằng cảm biến hạt xúc tác hoặc hồng ngoại không tán sắc (NDIR). Cảm biến hạt xúc tác mà muốn hoạt động ổn định-tin cậy có thể yêu cầu tần số cao cho việc bảo dưỡng định kỳ, thì giải pháp là cảm biến hồng ngoại (NDIR) nhưng lại có xu hướng giá mua ban đầu cao hơn, nhưng có thể yêu cầu bảo trì ít hơn thường lệ. Như vậy, nguồn lực để thực hiện bảo trì thường xuyên như vậy cần phải được xác định và trong trường hợp không có nguồn lực như vậy, ngân sách cho bảo trì của bên thứ ba là một yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn thiết bị phù hợp.

by TESIN VIETNAM

Related Post

Trả lời