TWA-la-gi

Crowcon Blog #5: TWA là gì? Chris sẽ giải thích tầm quan trọng của chúng

TWA – Tính thời gian trung bình: Tuần trước chúng tôi đã xem xét đến khí độc Hydrogen sulfua, và đã tóm tắt qua về TWA, vì vậy tôi nghĩ rằng trong tuần này tôi sẽ nói chi tiết hơn về TWA và tầm quan trọng của nó, đặc biệt khi tiếp xúc với khí độc.

Như đã đề cập hồi tuần trước, các khí độc được coi là các khí có thể gây thương tích, gây ra bệnh tật hoặc giảm tuổi thọ, giảm chất lượng cuộc sống. Nồng độ thấp có thể không gây ra vấn đề gì hoặc cần phải chú ý, nhưng tiếp xúc lâu dài có thể gây ra các bệnh mãn tính, thậm chí tử vong sớm. Người lao động liên tục phải làm việc vượt quá giới hạn tiếp xúc có thể chấp nhận được và những điều này phải được cân nhắc đến khi xem xét việc mua một máy dò khí độc.

TWA là gì?
TWA là gì?

Báo cáo EH40 của Health & Safety Executive liệt kê các danh sách giới hạn tiếp xúc của các nghề nghiệp được quy định bởi: Trung tâm Kiểm soát các Chất nguy hại cho Sức khoẻ (COSHH) và ở đó có miêu tả và liệt kê danh sách các khí được hạn chế tiếp xúc tại nơi làm việc (WEL).

WEL là nồng độ các chất độc hại trong không khí, được tính trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể, được gọi là TWA .Các giá trị TWA được tính bằng cách tính tổng số tiếp xúc trong một ngày làm việc đối với một loại chất độc theo ppm/h, và chia cho một khoảng thời gian tám giờ.

WEL được xác định theo 2 giới hạn tiếp xúc, giới hạn tiếp xúc dài (LTEL) và giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL).

LTEL là mức tiếp xúc tối đa cho phép trong khoảng thời gian 8 giờ. Khi tính toán mức tiếp xúc, nếu thời gian tiếp xúc ít hơn 8 giờ, sau đó giới hạn tiếp xúc có thể được tăng lên với điều kiện tiếp xúc trên giá trị LTEL kéo dài trong khoảng thời gian không quá một giờ.

STEL là một giá trị giới hạn mà trên đó việc tiếp xúc với các chất độc xảy ra không liên tục và thường được tính trong khoảng thời gian tham chiếu 15 phút. Mục đích của STEL là ngăn ngừa những ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ và những ảnh hưởng không mong muốn khác do không được kiểm soát bằng cách áp dụng giới hạn TWA 8 giờ.

Các giới hạn tiếp xúc được thiết lập để kiểm soát tác động của các chất, phụ thuộc vào đặc tính của từng chất và tác động sau khi tiếp xúc. Một số tác động cần phải tiếp xúc lâu dài, trong khi một số tác động khác lại có thể nhìn thấy ngay sau khi tiếp xúc.

Hướng dẫn cách tốt nhất để kiểm tra chất độc hại có thể được tìm thấy trong tài liệu HSE HSG 173. Cũng có thể xem EH40 để được hướng dẫn. Cần phải theo dõi cả LTEL và STEL để có thể suy luận chính xác sự tiếp xúc. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng một chất không có WEL không được đảm bảo an toàn, 2 ví dụ là NO và NO2. Việc giám sát và kiểm soát phơi nhiễm trong môi trường làm việc có thể vẫn cần thiết.

Ở một số quốc gia, nhưng không phải Vương quốc Anh, một số khí không được vượt quá định mức trong bất kỳ trường hợp nào.

Trans by Mr. Manh # TESIN VIETNAM

Related Post

Trả lời