Máy đo khí MSA Altair 4X, mặt trước

Hướng dẫn sử dụng máy đo khí LEL, O2, CO và H2S, loại cầm tay MSA Altair 4x hãng MSA Safety

Lưu ý: Model Altair 4X ngừng sản xuất từ 12/2018, Vui lòng tham khảo Model nâng cấp là Altair 4XR, hàng có sẵn, giá tốt.

Hướng dẫn sử dụng máy đo khí LEL, O2, CO và H2S, loại cầm tay MSA Altair 4x hãng MSA Safety

Hình ảnh về máy đo khí Altair 4X

Máy đo khí kiểu cầm tay, đo khí gas cháy nổ
Máy đo khí kiểu cầm tay, đo khí gas cháy nổ

by TESIndustry

Related Post

Trả lời