Máy đo khí MSA Altair 4XR - Video 7: Phát hiện chuyển động

Máy đo khí MSA Altair 4XR: Video 7 – Kiểm tra phát hiện chuyển động

TÍNH NĂNG MOTION ALERT MSA ALTAIR 4XR

Ngay khi kích hoạt tính năng Motion Alert, biểu tượng Motion Alert trên LCD sẽ nháy mỗi 3s một lần. Nếu người dùng bất động sau 20s thì máy sẽ tự kích hoạt báo động. Lúc này chỉ cần người dùng máy chuyển động tiếp thì báo động sẽ được ngắt đi. Nếu người dùng tiếp tục bất động sau 30s, thì máy sẽ kích hoạt Full Motion Alert, lúc này phải tắt báo động bằng cách ấn nút lên.

Chi tiết xem trên Videos ở bài này.

Máy đo khí MSA Altair 4XR – Video 7: Phát hiện chuyển động

Thực hiện bởi TES Industry

Related Post

Trả lời