Hướng dẫn Bump Test MSA Altair 4XR

Máy đo khí MSA Altair 4XR: Video 5 – Hướng dẫn Bump test máy đo khí

BUMP TEST MÁY ĐO KHÍ MSA ALTAIR 4XR MỚI

Bump test là một tính năng cần thiết cho mỗi máy đo khí. Tính năng này sẽ kiểm tra xem máy còn hoạt động bình thường hay không? Có phát hiện được khí hay không và có kích hoạt báo động hay không? Thao tác Bump test mỗi máy khác nhau nhưng đều cần dùng đến chai khí chuẩn.

Các bước thực hiện Bump test máy đo khí

  • Kích hoạt tính năng Bump test
  • Kết nối với chai khí.
  • Đợi máy hiện kết quả (có thể Pass hoặc Failure)

MSA Altair 4XR khuyến cáo Bump test mỗi ngày một lần trước khi đưa vào sử dụng.

Hướng dẫn Bump Test MSA Altair 4XR

by TES Industry

Related Post

Trả lời