Bật và Tắt MSA Altair 4XR

Máy đo khí MSA Altair 4XR: Video 2 – Bật và Tắt

BẬT VÀ TẮT MSA ALTAIR 4XR

Với tiêu chí hướng dẫn đầy đủ nhất để khách hàng có thể chủ động sử dụng Máy đo khí MSA Altair 4XR mới, chúng tôi làm Video này đơn giản chỉ là hướng dẫn bật và tắt máy.

Đôi khi, chúng tôi vẫn được khách hàng hỏi: “Bật và tắt máy như thế nào, khi nào thì bắt đầu đo được?”. Ai dùng rồi thì dễ, nhưng đều có lần đầu, vậy thao tác như sau:

  • Trên máy có 3 nút ấn: Ta ấn nút giữa đến khi máy nháy đèn rồi nhả ra.
  • Đợi máy đi vào phần mềm, thu thập dữ liệu cảm biến, tự kiểm tra máy và hiển thị các thông số cài đặt quan trọng
  • Máy hiện đủ 4 khí đo được gồm: Ex, O2, CO và H2S là có thể bắt đầu thao tác đo
Bật và Tắt MSA Altair 4XR

Viết bởi TES Industry

Related Post

Trả lời