Bơm tay tạo áp hiệu chuẩn

Giới thiệu bơm tạo áp dùng cho bộ thiết bị hiệu chuẩn áp lực, Mode LPP40 hãng Druck & Temperatur LR-CAL Đức

Giới thiệu bơm tạo áp dùng cho bộ thiết bị hiệu chuẩn áp lực, Mode LPP40 hãng Druck & Temperatur LR-CAL Đức

Hình ảnh thiết bị:

Bơm tạo áp hiệu chuẩn đồng hồ, cảm biến áp suất
Bơm tạo áp hiệu chuẩn đồng hồ, cảm biến áp suất

by TESIndustry

Related Post

Trả lời