Hướng dẫn sử dụng và bảo trì máy đo khí

Hướng dẫn qui trình sử dụng, hiệu chuẩn và bảo trì máy phát hiện khí Ventis MX4 hãng Industrial Scientific

TES Industry training khách hàng sử dụng máy đo khí.

Nội dung buổi làm việc:

  • Hướng dẫn qui trình sử dụng, hiệu chuẩn và bảo trì máy phát hiện khí Ventis MX4 hãng Industrial Scientific
  • Tóm tắt qui trình sử dụng: Bật máy, zero trước khi sử dụng, bump test kiểm tra báo động, đo khí, sơ tán khi có báo động, tắt máy.
  • Tóm tắt qui trình hiệu chuẩn: Luôn Zero và Bump test trước khi sử dụng, thường xuyên hiệu chuẩn nếu môi trường đo nhiều khí độc
  • Tóm tắt qui trình bảo trì: Luôn sạc đầy pin, vệ sinh và thay phụ kiện khi có dấu hiệu lão hóa. Định kì hiệu chuẩn máy.

Hình ảnh buổi training:

Đào tạo qui trình sử dụng máy đo khí ISC Ventis MX4
Đào tạo qui trình sử dụng máy đo khí ISC Ventis MX4

Tham khảo một số loại máy đo 4 khí phổ biến

by TES Industry

Related Post

Trả lời