Gas_detection_device

ISC #8: Lắp hệ thống báo khí cố định hay trang bị máy đo khí cá nhân?

Bạn có được hướng dẫn về việc lựa chọn máy đo khí cầm tay dùng cá nhân hay trang bị hệ thống báo khí cố định? Kiểu như; dùng máy đo khí cầm tay cá nhân là đủ dùng hay phải trang bị hệ thống đo khí cố định (trong trường hợp giám sát đường thông gió).

Đó là một câu hỏi chính xác, tuy nhiên, chúng ta sẽ không có câu trả lời hoàn toàn đúng ở đây.

Theo quan điểm của chúng tôi, sẽ không bao giờ bỏ qua máy đo khí cá nhân kể cả khi đã được trang bị hệ thống báo khí cố định cho khu vực đó. Máy đo khí cầm tay cá nhân và hệ thống báo khí cố định được sử dụng cho đặc thù nhiệm vụ khác nhau. Nhìn chung, hệ thống báo khí cố định được đặt trong khu vực chính để bảo vệ thiết bị, để bảo vệ trước thảm họa rò rỉ khí hoặc cảnh báo sớm các khả năng rò rỉ khí để bảo vệ hệ thống. Máy đo khí cầm tay cá nhân được thiết kế để bảo vệ người làm việc trong các không gian đó. Máy đo khí cầm tay hay đầu báo khí cố định đều là loại phát hiện điểm, chỉ phát hiện được khí khi khí đó tiếp xúc trực tiếp với cảm biến trong máy. Người dùng có thể mang theo máy phát hiện khí, có nghĩa là nó sẽ di chuyển cùng với người mà nó bảo vệ.

Luôn dùng máy đo khí cầm tay dành cho cá nhân ngay cả khi có hệ thống cố định
Luôn dùng máy đo khí cầm tay dành cho cá nhân ngay cả khi có hệ thống cố định

Một vấn đề nữa đối với hệ thống báo khí cố định là; nói chung, không có sự bảo dưỡng hàng ngày đối với hệ thống này. Xét về lâu dài hệ thống có thể không làm việc mà không báo trước. Thật không may, không có cách nào để kiểm tra hệ thống báo khí cố định trước khi đưa người lao động vào làm việc tại không gian đó (muốn kiểm tra thì phải vào trong đó). Như vậy, giờ đây, đo khí cố định hay máy dò khí cá nhân không quan trọng nữa, mà quan trọng là vấn đề bạn tự nhận thức được thiết bị của bạn có thể phát hiện được khí thực tế hay không và có thể kiểm tra được việc đó hay không?

Đừng hiểu lầm ý của tôi, tôi không nói rằng hệ thống đo khí cố định không có tác dụng an toàn. Hệ thống đo khí cố định thường được yêu cầu để bảo vệ thiết bị, nhà máy bởi các công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, ngoài việc bảo vệ thiết bị, chúng ta cần bảo vệ sự sống con người làm việc trong các nhà máy đó. Hệ thống đo khí cố định có thể cảnh báo sớm nguy hiểm trước khi công nhân bước chân vào không gian đó. Nhưng trong trường hợp phải đánh cược mạng sống của mình vào thiết bị đo khí, tôi luôn chọn máy đo khí cầm tay trong mọi trường hợp.

translate by TESIN VIETNAM

Related Post

Trả lời