Máy đo khí Qrae II bản có bơm và không bơm

Hướng dẫn sơ bộ cách sử dụng và zero máy đo khí Qrae II hãng Rae System

Hướng dẫn sơ bộ cách sử dụng và zero máy đo khí Qrae II hãng Rae System, đây là dòng máy đo khí tiêu chuẩn với 4 loại khí phổ biến là: Cháy nổ LEL, O2, CO và H2S. Máy có thể tích hợp bơm hút để do trong các khu vực không xâp nhập được.

Xem thêm thông tin sản phẩm, mã hàng, catalog…

by TESIndustry

Related Post

Trả lời