Công tắc báo mức kiểu rung Tuning Fork SC35, Ý tưởng tuyệt vời cho báo mức vật liệu có tỷ trọng thấp.

Đọc tiếp Công tắc báo mức kiểu rung Tuning Fork SC35, Ý tưởng tuyệt vời cho báo mức vật liệu có tỷ trọng thấp.

Finetek #1: Cảm biến Rada10 GHz FMCW sử dụng trong môi trường luyện kim lên đến 633oC

Đọc tiếp Finetek #1: Cảm biến Rada10 GHz FMCW sử dụng trong môi trường luyện kim lên đến 633oC