Màn hình và nút lập trình Cảm biến siêu âm Finetek

Sơ đồ lập trình và cài đặt cảm biến siêu âm Finetek ZMICROFLEX

  • Cảm biến siêu âm Finetek có 3 model tiêu chuẩn là: ZMICROFLEX-C, ZMICROFLEX-CER và ZMICROFLEX-CIS. Trong đó ZMICROFLEX-C là loại thường, ZMICROFLEX-CER là loại được tích hợp giao thức truyền thông HART, ZMICROFLEX-CIS là loại phòng nổ.
  • Cả 3 loại đều có 1 phương thức lập trình và cài đặt như bảng dưới đây:

Sơ đồ lập trình cài đặt:

Các nút cài đặt và màn hình hiển thị bên trong cảm biến siêu âm Finetek
Các nút cài đặt và màn hình hiển thị bên trong cảm biến siêu âm Finetek
Sơ đồ lập trình cài đặt cảm biến siêu âm Finetek ZMICROFLEX
Sơ đồ lập trình cài đặt cảm biến siêu âm Finetek ZMICROFLEX

Xem thêm cảm biến kiểu siêu âm Finetek

by TES Industry

Related Post

Trả lời