Giới thiệu các loại cảm biến đo mức chất lỏng, chất rắn thông dụng hãng Finetek Đài Loan

Đọc tiếp Giới thiệu các loại cảm biến đo mức chất lỏng, chất rắn thông dụng hãng Finetek Đài Loan

Giới thiệu Thiết bị đo mức phao từ Float level switch hãng Finetek – Model F(C)D

Đọc tiếp Giới thiệu Thiết bị đo mức phao từ Float level switch hãng Finetek – Model F(C)D

Hình ảnh thực tế công tắc phao từ gắn sườn Finetek FF10CEQ

Đọc tiếp Hình ảnh thực tế công tắc phao từ gắn sườn Finetek FF10CEQ

Hình ảnh thực tế cảm biến đo mức kiểu siêu âm Fine-tek ZMICROFLEX C+

Đọc tiếp Hình ảnh thực tế cảm biến đo mức kiểu siêu âm Fine-tek ZMICROFLEX C+

Hình ảnh thực tế phao báo mức cho bồn xăng dầu – nhiên liệu Finetek

Đọc tiếp Hình ảnh thực tế phao báo mức cho bồn xăng dầu – nhiên liệu Finetek