Cảm biến báo mức kiểu phao dây FACC05

Hình ảnh thực tế công tắc đo mức kiểu phao dây Finetek

Mô tả chung:

Công tắc đo mức kiểu phao dây được làm từ polypropylene chịu hóa chất. Nó có độ bền cao, giá rẻ, và được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ dải rộng với nhiều điểm phát hiện mức trong chất lỏng. Nó cũng thích hợp cho các bể chứa máy bơm khác.

Xem sản phẩm công tắc phao dây / download catalog, hướng dẫn…

Ứng dụng:      

  • FAC: Thích hợp cho các hệ thống bơm kiểm soát
  • FAR / P / D / E: Thích hợp cho các hệ thống bơm kiểm soát nước thải với một tỷ trọng thấp đặc biết (mức SG).
  • FAS: Các ứng dụng có nhiệt độ cao
  • FAL / J: Các ứng dụng nước sạch.
  • Khuyến cáo áp dụng kiểu công tắc lưỡi gà trong ứng dụng kiểm soát bằng PLC hoặc DCS.

Tùy chọn công tắc báo mức phao dây:

Kiểu hộp đấu nôi Kiểu vật liệu phao Số lượng phao / dây Vật liệu dây Số lượng quả nặng Vật liệu dây cố định Chiều dài
FB A: Aluminum: Dùng nhiệt độ cao
B: Plastic: Dùng chống ăn mòn
C: P.P. (f90x110 Neoprene cable)
R: P.P. (f70x108 Neoprene cable)
S: SUS (f75x120 Silicon cable)
D: PVC (f70x108 Neoprene cable)
E: PVC (f70x108 PVC cable)
P: P.P. (f70x108 PVC cable)
L: P.P. (f29x145 PVC cable)
M: P.P. (f29x145 Neoprene cable)
G: P.P. (f29x145 PVC cable)
H: P.P. (f29x145 Neoprene cable)
J: P.P. (f29x145 PVC cable)
K: P.P. (f29x145 Neoprene cable)
1~4 C: P.P.  
S: SUS304
P: PP f28x106
1~4 S: Stainless
N: Nylon
(unit: mm)

Hình ảnh thực tế công tắc phao dây:

FACC05 Cable float / Phao dây báo mức
FACC05 Cable float / Phao dây báo mức
Công tắc đo mức kiểu phao dây Finetek

by TESIndustry

Related Post

Trả lời