Chứng chỉ Finetek

Về Finetek #4: Các loại chứng chỉ Finetek đạt được

Sản phầm của Finetek tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC quốc tế và Finetek nhận được các chứng chỉ phê duyệt của rất nhiều các phòng thí nghiệm, đăng kiểm, tổ chức trên toàn thế giới. Một vài tổ chức, đăng kiểm trên toàn thế giới như: UL (USA), ABS (USA), ATEX (PTB,Germany), GL(Germany), NEPSI (China), 3C(China), CE (Europe), CMC(China) etc.

Phòng thí nghiệm trung tâm kiểm soát chất lượng của FineTek được chứng nhận bởi National Taiwan Accreditation Foundation theo qui chuẩn Accreditation No. 3086 cho cảm biến lưu lượng, và phù hợp với qui chuẩn ISO/IEC 17025: 2005, được công nhận bởi ilac-MRA.

Chứng chỉ đăng kiểm của hãng Finetek
Chứng chỉ đăng kiểm của hãng Finetek

Related Post

Trả lời