Thiết bị báo mức, nhiệt độ, áp suất

Thiết bị báo mức, nhiệt độ, áp suất hãng Rongde

Hệ thống báo mức, nhiệt độ, áp suất RDLM Series của hãng Shanghai Rongde được cấu thành bởi cảm biến mức (kiểu Radar, kiểu siêu âm, kiểu phao từ, kiểu phao rơ le, kiểu cảm biến áp suất, cảm biến điện-khí..), bộ cách ly (hoặc hộp đấu nối), khối chuyển đổi tương tự – số và khối giám sát (máy tính công nghiệp, card thu thập dữ liệu, hoặc thiết bị thông minh khác) cùng với các phụ kiện khác. Với các tùy chọn cấu hình khác nhau sẽ tạo ra các thiết bị / hệ thống khác nhau có chức năng riêng.

  • (1) RDLM-□□-GM/RA Hệ thống đo mức hầm hàng kiểu Radar
  • (2) RDLM-□□-FR/FM Hệ thống đo mức kiểu phao từ, kết hợp đo nhiệt độ và áp lực hầm hàng
  • (3) RDLM-□□-LP Hệ thống đo mức két kiểu áp lực và đo mức nước mớn tàu
  • (4) RDLM-□□-QP Hệ thống đo mức két kiểu đẩy khí và đo mức nước mớn tàu
  • (5) RDLM-02-EP Hệ thống đo mức két kiểu điện – khí và đo mức nước mớn tàu
  • (6) RDLM-04-LS Hệ thống báo mức 9598% cho hầm hàng tàu dầu / hóa chất

Hình ảnh thực tế:

Related Post

Trả lời