Hieu chuan may do khi

Hiệu chuẩn máy đo khí cầm tay RAE systems, BW Honeywell, MSA

Hiệu chuẩn máy đo khí cầm tay RAE systems, BW Honeywell, MSA

TES Industry là đại diện của các hãng máy đo khí lớn như RAE systems, BW Honeywell và MSA Mỹ, Chúng tôi nhận cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn như sau:

Hiệu chuẩn máy đo khí RAE systems

  • Qrae II: Đo khí LEL/O2/CO/H2S
  • Qrae 3: Đo khí LEL/O2/CO/H2S
  • MultiRAE / MultiRAE Lite / MultiRAE Pro: Đo 1 đến 6 loại khí khác nhau
  • Các máy đo khí hữu cơ dễ bay hơi như: MiniRAE 3000, ppbRAE 3000, MiniRAE lite
  • Các loại khí phổ biến để hiệu chuẩn gồn: LEL, O2, CO, CO2, H2S, O2, I-C4H8, N2, NH3…

Hiệu chuẩn máy đo khí BW Honeywell

  • Là đại lý uỷ quyền của Honeywell, chúng tôi có sẵn những loại khí phổ biến để hiệu chuẩn như: LEL, O2, CO, CO2, H2S, O2, I-C4H8, N2, NH3…, một số loại khí không phổ biến sẽ được hiệu chuẩn chéo hoặc gửi sang các đối tác của chúng tôi thực hiện.

Đặc thù tàu biển cần 2 loại máy đo khí phổ biến:

  • Máy đo khí 4 thành phần loại có bơm: Để kiểm tra khí LEL/O2/CO và H2S trong không gian kín hay gọi là không gian hạn chế: 1 tàu 2 cái
  • Máy đo khí 4 thành phần loại không bơm: Đo khí LEL/O2/CO và H2S dùng bảo vệ cá nhân: Mỗi thuyền viên 1 cái
  • Ngoài ra một số tàu chở hàng đặc biệt cần đo thêm môt số khí hữu cơ dễ bay hơi khác.

Trên tàu cũng phải có dụng cụ để hiệu chuẩn và Bump test theo qui định. Tuy nhiên, đình kỳ cần phải làm dịch vụ bảo trì ít nhất 6 tháng / lần.

Play list hướng dẫn thao tác hiệu chuẩn các thiết bị phát hiện khí

Một số máy 4 khí phổ biến

Related Post

Một bình luận về “Hiệu chuẩn máy đo khí cầm tay RAE systems, BW Honeywell, MSA”

Trả lời