Crowcon Hiệu chuẩn máy đo khí

Crowcon Blog #1: Tại sao chúng ta phải hiệu chỉnh máy đo khí?

Tại sao chúng ta phải hiệu chỉnh máy đo khí? Tôi đã nói về Bump testing cho thiết bị của bạn, vì vậy tự nhiên giờ đây chúng tôi đề cập đến tầm quan trọng của việc hiệu chỉnh.

Có hai lý do chính để hiệu chuẩn. Thứ nhất, máy phát hiện khí thường hoạt động trong môi trường khắc nghiệt: nhiệt độ cao và thấp / hoặc độ ẩm cao; Chúng có thể tiếp xúc với chất gây ô nhiễm, như dung môi, silicone vv; Tiếp xúc với khí gas; Cũng như tuổi thọ của một cảm biến; Bất kỳ một lý do nào trong số đó có thể dẫn đến kết quả mà máy dò phản ứng với một nồng độ khí cụ thể thay đổi, ví dụ máy dò có thể đọc 46% LEL khi mức thực là 50% LEL.

Thứ hai, hầu hết các nhà quản lý, người phụ trách an toàn và người sử dụng đều yêu cầu một số hồ sơ cho thấy thiết bị của họ đã được hiệu chuẩn và sẽ làm tốt công việc họ muốn nó làm (tức là phản ứng với khí). Cũng như việc hiệu chuẩn cảm biến để phản ứng chính xác, thiết bị sẽ có ngày hiệu chuẩn cài đặt trên thiết bị, để bạn có thể xem việc hiệu chuẩn được thực hiện khi nào và khi nào thì tới ngày hiệu chuẩn tiếp theo, cũng như nhận được giấy chứng nhận hiệu chuẩn làm bản ghi.

Tại sao chúng ta cần hiệu chuẩn máy đo khí?
Tại sao chúng ta cần hiệu chuẩn máy đo khí?

Bump testing so với hiệu chuẩn

Sự khác biệt giữa bump testing  và hiệu chuẩn là bump testing chỉ tiếp xúc ngắn với khí để xác minh các cảm biến phản ứng trong một ranh giới cụ thể và máy báo động đúng.

Hiệu chuẩn là một “đặt lại” phản ứng của máy dò đối với một nồng độ khí đã biết, trong sự cân bằng khí tổng hợp hoặc nitơ. Điều này sẽ xác định sự chính xác giữa việc đọc của máy dò và nồng độ thực tế của thành phần khí liên quan.Sự điều chỉnh liên quan đến sửa đổi các phản ứng của thiết bị, cho biết những giá trị phù hợp với nguồn khí cung cấp.

Thực hiện hiệu chuẩn.

Với việc hiệu chuẩn máy dò khí, điều quan trọng là phải kiểm soát việc thực hiện hiệu chuẩn theo đúng quy trình, xem xét các dòng chảy và tốc độ dòng chảy, áp suất, nhiệt độ, độ ẩm, khí đã sử dụng, độ nhạy chéo, thời gian phản ứng của các cảm biến và sự đào thải khí, Cũng như bất kỳ yêu cầu bổ sung nào được chỉ ra bởi nhà sản xuất. Việc hiệu chuẩn thường được chia làm hai bước. Ở bước đầu tiên, thiết bị được zero trong môi trường không khí sạch, khí tổng hợp hoặc nitơ được làm ở phần sau, sao cho các giá trị đọc được bằng với những gì được biết trong môi trường không khí sạch. Bước thứ hai là đưa khí hiệu chuẩn vào  thiết bị, khí hiệu chuẩn có chứa nồng độ khí mà bộ cảm biến được thiết kế để đo và điều chỉnh bất kỳ sai lệch nào với việc đọc chính xác. Ngoài ra, bạn có thể hiệu chuẩn chéo, nơi bạn sử dụng một loại khí khác và sử dụng yếu tố hiệu chuẩn chéo để cung cấp phản ứng với khí bạn cần.

Bạn nên hiệu chỉnh máy dò khí như thế nào?

Tần suất mà thiết bị được hiệu chuẩn có thể thay đổi, mặc dù bạn nên kết hợp thông tin từ thiết bị và môi trường, cũng như người sử dụng, nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ. Cần phải đánh giá rủi ro để xác nhận thời gian hiệu chỉnh chính xác. Và hãy nhớ, ở giữa các giai đoạn hiệu chuẩn nên Bump testing thường xuyên.

Trans by TESIN VIETNAM

Related Post

Trả lời