Hieu-chuan-may-do-khi-BW-Technology-Clip-XT

ISC #3: Tại sao cần phải hiệu chuẩn máy đo khí?

  • Hôm nay, Chúng ta sẽ không nói về việc kiểm tra Bump test mà sẽ tập trung vào việc hiệu chuẩn máy đo khí. Thực sự, không phủ nhận tầm quan trọng của việc kiểm tra Bump test, tuy nhiên, việc hiệu chuẩn máy thường xuyên là một vấn đề sống còn.
  • Việc hiệu chuẩn giúp thiết lập các giá trị chính xác cho cảm biến trên máy đo khí của bạn, nó cung cấp một điểm tham chiếu cho giá trị đo được và giúp chúng ta có thể tin tưởng được rằng giá trị hiển thị nồng độ khí trên máy đo chính là nồng độ khí thực tế của môi trường xung quanh.
  • Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra khoảng thời gian hiệu chuẩn giữa các lần là 1 tháng thay vì những khuyến cáo dài hơn.
  • Hiệu chuẩn là cách duy nhất để đảm báo thiết bị đo khí của bạn đang hoạt động trong những thông số tiêu chuẩn đã công bố. Nếu nhà sản xuất cảm biến công bố rắng, độ tự trôi tín hiệu của cảm biến là +/-2% cho mỗi tháng hoặc lớn hơn, và nếu bạn muốn máy phát hiện khí của bạn có độ chính xác ổn định ở mức +/-5% thì bạn cần phải hiệu chuẩn ít nhất 3 tháng một lần. Đối với nhà sản xuất, mọi tiêu chuẩn đều được đưa ra trong phòng thí nghiệm, tuy nhiên, bạn sử dụng máy dò khí ở môi trường thực tế với nhiều điều kiện khắc nghiệt về cả hóa học cũng như vật lý, đương nhiên, việc hiệu chuẩn cần phải tiến hành thường xuyên hơn.
  • Kinh nghiệm của chúng tôi chỉ ra rằng: Khi mang máy ra hiện trường đo đạc thì hơn 50% chỉ ra rằng, độ nhạy có thể sẽ thay đổi đến 3% mỗi tháng. Vậy, nếu bạn muốn máy của bạn có độ chính xác +/-5% ở bất kì thời điểm nào, rõ ràng, bạn nên hiệu chuẩn mỗi tháng 1 lần.
  • Bạn có thể dùng chai khí chuẩn để kiểm tra độ chính xác của máy trong các khoảng thời gian khác nhau, sau đó đánh giá xem độ chính xác có phù hợp không? Tuy nhiên, tại sao lại tốn cùng một khoảng thời gian và 1 lượng ga như vậy mà không hiệu chuẩn luôn cho tiện để luôn đảm bảo độ chính xác của máy.
  • Cuối cùng, nếu bạn đang muốn giá trị đo được là chính xác nhất có thể, không gì có thể thay thế việc hiệu chuẩn.
  • Để an toàn, hãy luôn hiệu chuẩn máy đo khí đúng cách!
Hiệu chuẩn máy đo khí đa chức năng BW Technologies
Hiệu chuẩn máy đo khí đa chức năng BW Technologies

by TES Industry

Related Post

Trả lời