Bo-hieu-chuan-may-do-khi-MX4-Industrial-Scientific

ISC #1: Kiểm tra báo động (Bump test) hay Kiểm tra hiệu chuẩn máy đo khí (Calibration check)?

Gần đây tôi đã có một cuộc thảo luận với một khách hàng là người sử dụng trực tiếp máy đo khí, người mà đã đặt ra câu hỏi “Tôi cần phải thực hiện Bump test hay kiểm tra hiệu chuẩn và sự khác biệt là gì?”Một câu hỏi thú vị.

Theo hầu hết các định nghĩa, kiểm tra Bump test là đưa thiết bị đo khí tiếp xúc thời gian ngắn với các loại khí mà máy đó đo được để xác minh rằng các cảm biến vẫn phản ứng và tính năng báo động hoạt động đúng theo cài đặt. Vậy kiểm tra Bump test, theo định nghĩa này sẽ không kiểm tra tính chính xác của thiết bị đo khí.

Bộ thiết bị hiệu chuẩn máy đo khí MX4 hãng Industrial Scientific
Bộ thiết bị hiệu chuẩn máy đo khí Ventis MX4 hãng Industrial Scientific

Dướ đây mới là việc kiểm tra hiệu chuẩn mang đến: Kiểm tra hiệu chuẩn được thực hiện bằng cách đưa máy đo khí tiếp xúc với một nồng độ xác định của khí trong một thời gian cụ thể để xác minh rằng máy dò khí đã cung cấp một kết quả chính xác.

Sự gây nhầm lẫn cho khách hàng này chính là các nhà sản xuất thiết bị cho anh ấy đã nói với anh việc Bumpt test và xác minh tính chính xác của thiết bị trước khi sử dụng nhưng không nói rõ cụ thể các khí nên được sử dụng trong bao lâu và độ chính xác giá trị đo. Hmm … .vậy anh ta nên làm gì?

Trong hầu hết các ứng dụng, vì biết rằng Máy đo khí sẽ trả lời và phát ra báo động có thể cứu sống bạn nếu một mối nguy hiểm đang đe dọa mạng sống bạn chính là tất cả những gì các bạn cần. Trong các ứng dụng khác, tính chính xác của giá trị đo được là rất quan trọng . Với các loại thiết bị phát hiện khí có sẵn trên thị trường ngày hôm nay, nếu bạn đang quan tâm về độ chính xác của các giá trị đo trước khi bạn sử dụng thiết bị, tốt hơn nên hiệu chỉnh nó là thực hiện kiểm tra hiệu chuẩn. Nói chung sẽ mất cùng một lượng thời gian, sử dụng cùng một lượng khí, và sẽ đảm bảo tính chính xác của các giá trị đo khi hoàn thành việc hiệu chuẩn. Nếu bạn đang thực hiện kiểm tra hiệu chuẩn, và các giá trị đo rơi ngoài mong muốn hoặc chỉ định, bạn sẽ phải làm việc chuẩn, do đó bạn cũng có thể làm điều đó lần đầu tiên thay vì kiểm tra hiệu chuẩn xong rồi lại phải hiệu chuẩn.

Cuối cùng, nó thực sự không quan trọng cho dù bạn chọn cho kiểm tra Bump test, hay kiểm tra hiệu chuẩn hoặc hiệu chuẩn đầy đủ. Chọn một trong đó là đúng cho bạn. Điều quan trọng là trước khi mang máy đo khí ra sử dụng nó trên một công việc mà cuộc sống của bạn có thể gặp nguy hiểm, nên kiểm tra nó với khí thực tế là an toàn nhất.

Hãy nhớ rằng, cách duy nhất mà bạn có thể chắc chắn rằng máy dò khí của bạn sẽ phản ứng với khí là cho kiểm tra nó với khí. Hãy làm vậy mỗi lần!

TES Industry team

Related Post

Trả lời