Công tắc báo mức kiểu phao từ Mini FC FD mini Series

Công tắc báo mức kiểu phao từ Mini FC FD mini Series

FC FD Series là một dòng sản phẩm công tắc báo mức kiểu phao từ mini mà chi phí rẻ hiệu quả và nhỏ gọn. Cũng như những thiết bị công tắc báo mức phao từ này được lắp đặt dễ dàng trên những máy móc nhỏ và trong những khu vực nơi có ít không gian bên trong/ngoài những bồn nơi chúng được lắp đặt.

Mô tả

FC FD Series là một kiểu công tắc báo mức phao từ của dòng sản phầm mà rất nhỏ gọn và chi phí hiệu quả. Các thiết bị công tắc báo mức kiểu phao từ mini này hoạt động dựa vào hai nguyên lý khoa học là sự nổi và từ tính. Phần phao cảu công tắc báo mức kiểu phao từ được thiết kế cho tỷ trọng chất lỏng tối thiểu đặc trưng riêng, trọng lượng riêng, dựa trên thể tích và trọng lượng của các phần tử phao. Phao bao gồm một nam châm và một cọc cố định kết hợp với một công tắc lưỡi gà cái mà mở hoặc đóng tiếp điểm điện của nó khi thành phần từ tính trong phao tiếp xúc với cọc. Công tắc lưỡi gà đảo nghịch trạng thái của nó khi nam châm trong phao di chuyển qua cọc.

Tính năng

  • Nhỏ gọn, giá rẻ, thiết kế đơn giản cho phát hiện chất lỏng
  • Nhiều tùy chọn
  • Nhiều kiểu kết nối
  • Có sẵn kiểu nhiều điểm

Ứng dụng

Mục đích ứng dụng

  • Phát hiện mức cao, thấp, trung bình trong các bồn nhỏ
  • Điều khiển các máy kích thước nhỏ

Các ngành công nghiệp ứng dụng

  • Sản xuất đồ uống thức ăn
  • Thủy lực học
  • Hàng hải
  • Nhiều ngành công nghiệp ứng dụng khác

Hình ảnh thực tế:

Videos giới thiệu:

Công tắc báo mức Finetek FCV21QDA05B
Công tắc báo mức Finetek FD3001DE
Công tắc báo mức Finetek FD3002DE

Related Post

Trả lời