F(C)D Mini

Finetek F(C)D Mini Series là một kiểu cảm biến / công tắc báo mức phao từ, dòng sản phầm mà rất nhỏ gọn và chi phí hiệu quả. Cảm biến / công tắc báo mức kiểu phao từ mini này hoạt động dựa vào hai nguyên lý khoa học là sự nổi và từ tính. Phần phao của công tắc báo mức kiểu phao từ được thiết kế cho tỷ trọng chất lỏng tối thiểu đặc trưng riêng, trọng lượng riêng, dựa trên thể tích và trọng lượng của các phần tử phao.

Finetek F(C)D Mini Series bao gồm một phao chứa nam châm và một cọc cố định kết hợp với một công tắc lưỡi gà (cái mà mở hoặc đóng tiếp điểm điện của nó khi thành phần từ tính trong phao tiếp xúc với cọc). Công tắc lưỡi gà đảo nghịch trạng thái của nó khi nam châm trong phao di chuyển qua cọc.

Hiển thị tất cả 3 kết quả