Công tắc báo mức kiểu phao từ FC FD Series

Công tắc báo mức kiểu phao từ FC FD Series

FC/FD Series là dòng sản phẩm phao từ đo mức kiểu điểm của Finetek. Chúng được thiết kế để lắp đặt trên đỉnh của các thiết bị và có thể báo nhiều mức trong tank hoặc ket với chỉ một vị trí lắp đặt.

Mô tả

Dòng sản phẩm công tắc báo mức kiểu phao từ FC FD Series dựa vào hai nguyên lý,  sức nổi và từ tính. Các quả phao của công tắc báo mức kiểu phao từ FC FD được thiết kế cho một tỷ trọng chất lỏng tối thiểu  đặc trưng (trọng lượng riêng), nhờ vào thể tích và trọng lượng của các phần tử phao.

Các quả phao bao gồm một nam châm và ống cố định có thể kết hợp thành các công tắc lưỡi gà tương ứng với mỗi pghao. Các tiếp điểm lưỡi gà mở hoặc đóng tiếp điểm điện khi phần tử từ trong các phao tiếp xúc với vị trí công tắc lưỡi gà trong ống. Các công tắc lưỡi gà sẽ đảo ngược trạng thái của chúng khi nam châm trong phần tử phao di chuyển qua vị trí của các công tắc lưỡi gà trong ống. Các phao từ đo mức FC FD Series là hiệu quả giá nhất so với các công nghệ cạnh tranh khi nhiều điểm công tắc được yêu cầu từ một điểm đơn của một điểm đi vào trên bình, bồn, bể.

Tính năng

 • Tùy chọn một điểm hoặc nhiều điểm dựa trên ứng dụng cụ thể
 • Lắp đặt đơn giản, tin cậy cao
 • Thiết kế chi phí hiệu quả
 • Có sẵn với các thiết bị phòng nổ và nhiệt độ cao
 • Chứng nhận tàu biển

Ứng dụng

Mục đích ứng dụng

 • Các ứng dụng mức cao, thấp, trung bình cho các tank và vessels
 • Nhiều loại chất lỏng với tỷ trọng nhỏ nhất là 0.45 SG
 • Nhiều điểm công tắc vói một điểm lắp đặt

Các ngành công nghiệp ứng dụng

 • Nước/ nước thải
 • Hóa chất
 • Tàu biển
 • Nhiều ngành công nghiệp ứng dụng khác

Hình ảnh thực tế:

Videos giới thiệu:

Cảm biến báo mức kiểu phao từ FDEEQ3S230900C
Cảm biến báo mức xăng dầu – Phần 1

Related Post

Trả lời