Hệ thống kiểm soát thải dầu ODME

Hoàn thành việc bàn giao và lắp đặt hệ thống ODME

Sơ lược hệ thống: Theo qui định của tổ chức hàng hải quốc tế IMO về vấn đề môi trường biển. Tàu dầu phải được trang bị hệ thống ODME (Oil discharge monitoring and control system/Hệ thống điều khiển và kiểm soát thải dầu). Hệ thống tự điều khiển việc đóng/mở van xả mạn theo nồng độ dầu và tốc độ tàu đo được.

Tham khảo miêu tả và thông số của nhà sản xuất

Cấu hình hệ thống tiêu chuẩn (Full option):

  • Bộ điều khiển chính
  • Tủ lấy mẫu
  • Tủ điều khiển bơm
  • Tủ điều khiển van
  • Tủ tổng hợp tín hiệu và phân tích
  • Van xả mạn/Van hồi két lắng
  • Các phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm….

Sơ đồ khối hệ thống:

Sơ đồ khối hệ thống ODME
Sơ đồ khối hệ thống ODME

Related Post

Trả lời