Cảm biến đo khí Hydrocarbon buồng bơm

Giới thiệu hệ thống báo khí cháy nổ cố định cho buồng bơm tàu dầu

Hệ thống giám sát hàm lượng khí Hydrocarbon buồng bơm cho tàu dầu là hệ thống được trang bị theo yêu cầu bắt buộc của đăng kiểm quốc tế đối với tàu dầu. Hệ thống đảm bảo nhiệm vụ giám sát liên tục hàm lượng khí chảy nổ trong buồng bơm, hiển thị trên tủ điều khiển và báo động khi lượng khí cháy nổ lên đến 10% của khả năng gây cháy.

Cấu hình hệ thống:

  • Cảm biến hàm lượng khí: Loại phòng nổ, được lắp trên nóc buồng bơm
  • Tủ điều khiển: Hiển thị hàm lượng khí và cài đặt hệ thống
  • Cặp đèn còi: Báo động khi hàm lượng khí tới hạn
  • Bộ cách ly: Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Sơ đồ khối hệ thống:

Sơ đồ khối hệ thống giám sát hàm lượng khí Hydrocarbon buồng bơm

Một số hình ảnh thực tế:

Xem thông số của Nhà sản xuất

by TESIndustry

Related Post

Trả lời