Bao_nuoc_vao_ham_hang

Giới thiệu hệ thống báo nước xâm nhập hầm hàng kiểu phòng nổ

Giới thiệu chung:

  • Hệ thống báo động nước vào khoang hàng (hay còn gọi là hệ thống báo nước xâm nhập hầm hàng và các khoang trống phía mũi – Tên tiếng Anh: Water ingress detection system) là một trong nhưng hệ thống báo động hầm hàng thuộc bộ hệ thống BC code – (Bao gồm cả báo nước xâm nhập và hút khô khoang mũi).
  • Đối với các tàu chở hàng nguy hiểm, ngoài yêu cầu cảm biến của hệ thống thực đạt cấp bảo vệ IP68, cảm biến còn phải được phê duyệt phòng nổ và phê duyệt kiểu của cơ quan đăng kiểm.
  • Dưới đây là hệ thống báo nước xâm nhập hầm hàng kiểu phòng nổ của hãng Shanghai Rongde kiểu phòng nổ, chuyên dụng sử dụng cho tàu chở hàng khô rời nguy hiểm – hệ thống phù hợp tàu chở than, quặng…

Chi tiết hệ thống:

 Sơ đồ khối của hệ thống báo nước vào hầm hàng

Sơ đồ khối của hệ thống báo nước vào hầm hàng

Hệ thống bao gồm: Tủ điều khiển, Cảm biến IP68 – phòng nổ dùng cho hầm hàng kiểu áp lực báo 2 mức, Cảm biến IP68 – phòng nổ dùng cho khoang trống phía mũi kiểu phao từ 1 mức, Thiết bị cách ly cho khu vực an toàn và nguy hiểm, Các loại Junction box IP68 – phòng nổ, các phụ kiện để test hệ thống sau lắp đặt…

Tủ điều khiển: Dùng chung loại với tủ của hệ thống báo động thông thường.

Sơ đồ khối của hệ thống báo nước vào hầm hàng

Tủ điều khiển hệ thống báo nước xâm nhập hầm hàng

Cảm biến nước xâm nhập hầm hàng: Là loại cảm biến áp lực, có thể dùng 1 cảm biến báo 2 mức tiền báo động và báo động chính, giảm thiểu tối đa việc kéo dây và công việc thi công. Cảm biến đạt tiêu chuẩn IP68 ngâm nước và cấp phòng nổ an toàn về bản chất (cấp cao nhất)

Cảm biến báo nước vào hầm hàng kiểu phòng nổ

Cảm biến báo nước vào hầm hàng kiểu phòng nổ

Cảm biến nước vào các khoang trống phía mũi: Là loại cảm biến dạng phao từ báo 1 mức, có ống bảo vệ, cảm biến được lắp tại các hố tụ trên các khoang trống phía mũi, cảm biến này cũng đạt cấp phòng nổ an toàn về bản chất và ngâm nước IP68.

Cảm biến báo nước vào khoang trống phía mũi kiểu phòng nổ

Cảm biến báo nước vào khoang trống phía mũi kiểu phòng nổ

Ngoài ra hệ thống còn được trang bị: Bộ cách ly phòng nổ (dùng ngăn cách giưa khu vực an toàn và nguy hiểm, đảm bảo toàn bộ hệ thống đạt tiêu chuẩn phòng nổ), các bộ hộp đấu nối kín nước phòng nổ Junction box, các phụ kiện để test sau lắp đặt…

Xem thông số:

by TESIndustry

Related Post

Trả lời