D-CHK-TT-toan-canh

Hình ảnh đồng hồ đo áp lực khí trơ hầm hàng và thiết bị kiểm tra độ khô đáy hầm hàng hãng MMC

Đồng hồ đo áp lực khí trơ đáy hầm hàng: Theo qui định IMO về An toàn tàu dầu và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường có qui định “trong thời gian rửa hầm hàng, áp lực không khí trong hầm hàng không được dương, việc rửa phải dừng lại đến khi đạt điều kiện cho phép mới được tiếp tục”, do đó, hãng MMC cho ra đời đồng hồ đo áp lực khí trơ hầm hàng (Gas-tight Inner gas pressure meter) Model GVP-75 để kiểm soát áp lực trong hầm hàng trong quá trình rửa. Đồng hồ được gắn trên van kín khí được lắp đặt trên mặt boong.

Thiết bị kiểm tra độ khô đáy hầm hàng: Cũng theo qui định của IMO về An toàn hầm hàng và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển có qui định “Tàu phải được trang bị thiết bị kiểm tra độ khô đáy hầm hàng sau quá trình rửa hầm hàng”, vì vậy thiết bị kiểm tra khô đáy hầm hàng (Tank bottom dryness checking device) Model D’CHK-F được sản xuất phục vụ mục đích trên.

Chi tiết thiết bị:

Đồng hồ đo áp lực khí trơ đáy hầm hàng: 

Tùy từng loại van kín khí được lắp đặt trên tàu mà có các Model khác nhau trong Series GVP-75, đó là GVP-75, GVP-75A, GVP-75NF và một số loại khác để phù hợp với các loại Van kín khí hãng Tanktech hoặc Honeywell Tanksystem, các đồng hồ đều có dải áp lực: -10kPa (vacuum) ~ +30kPa (pressure)

Dưới đây là hình ảnh đồng hồ GVP-75TT dùng cho van kín khí hãng Tanktech TVC 01/02/04

Đồng hồ đo khí trơ hầm hàng MMC GVP-75 - Mặt trước
Đồng hồ đo khí trơ hầm hàng MMC GVP-75 – Mặt trước
Đồng hồ đo khí trơ hầm hàng MMC GVP-75 - Mặt lưng
Đồng hồ đo khí trơ hầm hàng MMC GVP-75 – Mặt lưng

Thiết bị kiểm tra độ khô đáy hầm hàng: 

Cũng như đồng hồ áp lực trên, thiết bị kiểm tra khô đáy hầm hàng cũng có nhiều Model cho nhiều loại van khác nhau như:

  • Model. “D’CHK-F“: Dùng cho van Model. “C-50”, “F-100” & “D-25”
  • Model. “D’CHK-A“: Dùng cho van Model. “G65K80” & “A”
  • Model. “D’CHK-NF“: Dùng cho van “ANK-52” & “ANK-52F”
  • Model. “D’CHK-FW“: Dùng cho van Model. “C-50”, “F-100” & “D-25”
  • Và một số loại khác dùng cho van của hãng Tanktech và hãng Tanksystem

Sau đây là hình ảnh thiết bị kiểm tra khô đáy hầm hàng D’CHK-TT dùng cho van kín khí hãng Tanktech TVC 01/02/04

Thước đo khô đáy hầm hàng hãng MMC
Thước đo khô đáy hầm hàng hãng MMC
Thước đo đáy hầm hàng MMC D'CHK-F
Thước đo đáy hầm hàng MMC D’CHK-F
Hình ảnh dây thước thiết bị đo khô hầm hàng hãng MMC
Hình ảnh dây thước thiết bị đo khô hầm hàng hãng MMC
Đầu đo thước D'CHK-TT dùng với van TANKTECH
Đầu đo thước D’CHK-TT dùng với van TANKTECH

by TESIndustry

Related Post

Trả lời