Tủ điều khiển và giám sát

Dự án cung cấp hệ thống báo mức toàn tàu cho tàu kéo 2200HP

Tên dự án: Đóng mới tàu kéo công suất 2200HP

Thời gian thực hiện: Quí II và III năm 2011

Danh mục thiết bị cung cấp: Hệ thống báo mức dầu và nước toàn tàu (Két nhiên liệu, két dầu thải, két nước sạch, la canh…)

Một số hình ảnh hệ thống:

Related Post

Trả lời