Dynamic Ocean 05, 06, 08

Dự án cung cấp thiết bị Series tàu dầu Dynamic Ocean

Tên dự án: Đóng mới 03 tàu dầu Dynamic Ocean 05, Dynamic Ocean 06, Dynamic Ocean 08

Trọng tải: 5000 DWT

Nơi đóng: Nhà máy đóng tàu Đại Dương

Phạm vi cung cấp:

  • Hệ thống giám sát áp lực đầu ra bơm hàng
  • Thiết bị đo danh giới dầu nước (Thiết bị MMC)
  • Van thở
  • Thiết bị rửa két – Thiết bị rửa hầm hàng tự động
  • Máy đo khí đa chỉ tiêu và thiết bị hiệu chuẩn
  • Thiết bị thử cảm biến khói – cảm biến nhiệt

Một số hình ảnh dự án:

Related Post

Trả lời