Hệ thống báo mức 95,98% cho hầm hàng RDLM

Dự án cung cấp thiết bị cho tàu dầu Thanh Huyền 07

Tên dự án: Đóng mới tàu dầu Thanh Huyền 07, trọng tải 3000DWT

Thời gian thực hiện: Quí I và II năm 2010

Danh mục thiết bị cung cấp:

  • Cung cấp máy đo khí H-C và khí độc cầm tay
  • Cung cấp hệ thống báo mức 95,98%
  • Cung cấp hệ thống giám sát và cảnh báo áp suất bơm
  • Cung cấp thiết bị giám sát thông gió buồng bơm
  • Cung cấp thiết bị đo danh giới dầu nước (Thước đo MMC)

Một số hình ảnh về thiết bị:

Related Post

Trả lời