Cap-dien-thoai-TTYC

Ý nghĩa mã / ký hiệu cáp điện TMC #4: Cáp thoại và thiết bị

Cáp thoại và thiết bị cho tàu biển hãng TMC định danh theo tiêu chuẩn JIS bao gồm các chủng loại mã / ký hiệu:

150/250V TTY, FA-TTY & 150/250V TTYC, FA-TTYC & 150/250V TTYCY, FA-TTYCY # 150/250V TTYSLA, FA- TTYSLA & 150/250V TTYCSLA, FA- TTYCSLA & 150/250V TTYCYSLA, FA- TTYCYSLA # 150/250V TTY-SLA, FA- TTY-SLA & 150/250V TTYC-SLA, FA- TTYC-SLA & 150/250V TTYCY-SLA, FA- TTYCY-SLA # 250V RCOP(OS) # 250V RCOP(IS) # 250V FR-RCOP(OS) # 250V FR-RCOP(IS)

1 – Cáp thoại và thiết bị cho tàu biển, loại thông dụng

Định danh cáp:

– 150/250V TTY, FA-TTY,
– 150/250V TTYC, FA-TTYC,
– 150/250V TTYCY, FA-TTYCY

Tiêu chuẩn áp dụng:

– Thiết kế: JIS C 3410(2010)
– Cháy chậm: IEC 60332-1, IEC 60332-3 Category A (FA-Cables Only)
– Tác động cơ học: CSA 22.2 No. 0.3 (-40oC/-35oC) (Cold Type Only)
– Nhiệt độ dẫn điện tối đa: 70oC

Cáp thoại và thiết bị dùng cho tàu biển, loại thông dụng
Cáp thoại và thiết bị dùng cho tàu biển, loại thông dụng, hãng TMC Korea

Cấu trúc:

Nhóm Chi tiết
Lõi dẫn điện TT Dây đồng trơn được ram (ủ) theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)
Cách điện   PVC theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010) – 2 lõi cách điện được xoắn với nhanh thành từng cặp – Tùy chọn lọc ẩm và cháy chậm – Tùy chọn 1 hoặc nhiều lớp băng thích hợp
Vỏ cáp Y PVC theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)
Lớp lưới bọc C Lưới bện thép nhúng kẽm Mật độ bao phủ: Nhỏ nhất 90% – Sơn trắng cho loại lưới thép nhúng kẽm – Nếu có vỏ PVC ngoài thì không cần sơn
Vỏ bọc ngoài Y PVC theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010) Màu vỏ: Đen Tùy chọn màu riêng theo yêu cầu khác hàng
Màu định danh   – In số từng cặp trên theo bảng chữ cái trên cáp trắng, ví dụ: (1A, 1B), (2A, 2B), (3A, 3B), (4A, 4B) – Cáp 1T, 1Q được xác định bằng số đen trên cáp trắng

2 – Cáp thoại và thiết bị cho tàu thủy, loại chống nhiễu chung

Định danh cáp:

– 150/250V TTYSLA, FA-TTYSLA,
– 150/250V TTYCSLA, FA-TTYCSLA,
– 150/250V TTYCYSLA, FA-TTYCYSLA

Tiêu chuẩn áp dụng:

– Thiết kế: JIS C 3410(2010)
– Cháy chậm: IEC 60332-1, IEC 60332-3 Category A (FA-Cables Only)
– Tác động cơ học: CSA 22.2 No. 0.3 (-40oC/-35oC) (Cold Type Only)
– Nhiệt độ dẫn điện tối đa: 70oC

Cáp điện thoại và thiết bị hãng TMC Hàn Quốc #Dùng cho tàu biển #Loại chống nhiễu chung
Cáp điện thoại và thiết bị hãng TMC Hàn Quốc #Dùng cho tàu biển #Loại chống nhiễu chung

Cấu trúc:

Nhóm Chi tiết
Lõi dẫn điện TT Dây đồng trơn được ram (ủ) theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)
Cách điện   PVC theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010) – 2 lõi cách điện được xoắn với nhanh thành từng cặp – Tùy chọn lọc ẩm và cháy chậm – Tùy chọn 1 hoặc nhiều lớp băng thích hợp
Chống nhiễu SLA Chống nhiễu bằng dây đồng mạ thiếc Tùy chọn lớp băng thích hợp cho lớp chống nhiễu chung
Vỏ cáp Y PVC theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)
Lớp lưới bọc C Lưới bện thép nhúng kẽm Mật độ bao phủ: Nhỏ nhất 90% – Sơn trắng cho loại lưới thép nhúng kẽm – Nếu có vỏ PVC ngoài thì không cần sơn
Vỏ bọc ngoài Y PVC theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010) Màu vỏ: Đen Tùy chọn màu riêng theo yêu cầu khác hàng
Màu định danh   – In số từng cặp trên theo bảng chữ cái trên cáp trắng, ví dụ: (1A, 1B), (2A, 2B), (3A, 3B), (4A, 4B) – Cáp 1T, 1Q được xác định bằng số đen trên cáp trắng

3 – Cáp thoại và thiết bị cho tàu thủy, loại chống nhiễu riêng từng sợi

Định danh cáp:

– 150/250V TTY-SLA, FA-TTY-SLA,
– 150/250V TTYC-SLA, FA-TTYC-SLA,
– 150/250V TTYCY-SLA, FA-TTYCY-SLA

Tiêu chuẩn áp dụng:

– Thiết kế: JIS C 3410(2010)
– Cháy chậm: IEC 60332-1, IEC 60332-3 Category A (FA-Cables Only)
– Tác động cơ học: CSA 22.2 No. 0.3 (-40oC/-35oC) (Cold Type Only)
– Nhiệt độ dẫn điện tối đa: 70oC

Cáp điện thoại chống nhiễu riêng từng cặp, dùng cho tàu biển, hãng TMC
Cáp điện thoại chống nhiễu riêng từng cặp, dùng cho tàu biển, hãng TMC

Cấu trúc:

Nhóm Chi tiết
Lõi dẫn điện TT Dây đồng trơn được ram (ủ) theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)
Cách điện   PVC theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010) – 2 lõi cách điện được xoắn với nhanh thành từng cặp – Tùy chọn lọc ẩm và cháy chậm – Tùy chọn 1 hoặc nhiều lớp băng thích hợp
Chống nhiễu -SLA Chống nhiễu bằng dây đồng mạ thiếc Tùy chọn lớp băng thích hợp cho lớp chống nhiễu riêng cho từng sợi
Vỏ cáp Y PVC theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)
Lớp lưới bọc C Lưới bện thép nhúng kẽm Mật độ bao phủ: Nhỏ nhất 90% – Sơn trắng cho loại lưới thép nhúng kẽm – Nếu có vỏ PVC ngoài thì không cần sơn
Vỏ bọc ngoài Y PVC theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010) Màu vỏ: Đen Tùy chọn màu riêng theo yêu cầu khác hàng
Màu định danh   – In số từng cặp trên theo bảng chữ cái trên cáp trắng, ví dụ: (1A, 1B), (2A, 2B), (3A, 3B), (4A, 4B)

Tham khảo thêm thông tin tại trang sản phẩm:

by TESIN VIETNAM

Related Post

Trả lời