Cap-dieu-khien-nhieu-loi-chong-chay

Ý nghĩa mã / ký hiệu cáp điện TMC #3: Cáp điều khiển và tín hiệu

Cáp điện điều khiển và tín hiệu cho tàu thủy hãng TMC định danh theo tiêu chuẩn JIS bao gồm các chủng loại mã / ký hiệu:

150/250V MPY, FA- MPY & 150/250V MPYC, FA- MPYC & 150/250V MPYCY, FA- MPYCY # 150/250V MPYSLA, FA-MPYSLA & 150/250V MPYCSLA, FA-MPYCSLA & 150/250V MPYCYSLA, FA-MPYCYSLA # 150/250V MPY-S, FA-MPY-S & 150/250V MPYC-S, FA-MPYC-S & 150/250V MPYCY-S, FA-MPYCY-S

1 – Cáp điều khiển và tín hiệu loại nhiều lõi, dùng cho tàu biển

Định danh cáp:

– 150/250V MPY, FA-MPY
– 150/250V MPYC, FA-MPYC
– 150/250V MPYCY, FA-MPYCY

Tiêu chuẩn áp dụng:

– Thiết kế: JIS C 3410(2010)
– Cháy chậm: IEC 60332-1, IEC 60332-3 Category A (FA-Cables Only)
– Tác động cơ học: CSA 22.2 No. 0.3 (-40oC/-35oC) (Cold Type Only)
– Nhiệt độ dẫn điện tối đa: 90oC

Cáp điều khiển và tín hiệu hãng TMC, dùng cho tàu biển, tàu thủy
Cáp điều khiển và tín hiệu hãng TMC, dùng cho tàu biển, tàu thủy

Cấu trúc:

Nhóm Chi tiết
Lõi dẫn điện M Dây đồng tráng thiếc theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)   Tùy chọn từng lớp băng riêng thích hợp
Cách điện P Cao su EPR theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)   – Lõi cáp được cách điện – Tùy chọn lọc ẩm và cháy chậm – Tùy chọn 1 hoặc nhiều lớp băng thích hợp
Vỏ cáp Y PVC theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)
Lớp lưới bọc C Lưới bện thép nhúng kẽm   Mật độ bao phủ: Nhỏ nhất 90% Tùy chọn băng riêng từng lớp – Sơn trắng cho loại lưới thép nhúng kẽm – Nếu có vỏ PVC ngoài thì không cần sơn
Vỏ bọc ngoài Y PVC theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)   Màu vỏ: Đen Tùy chọn màu riêng theo yêu cầu khác hàng
Màu định danh Số lõi Có tiếp địa Không tiếp địa
  Số đen trên vỏ trắng Số đen trên vỏ trắng + vàng-xanh

2 – Cáp điều khiển và tín hiệu loại nhiều lõi + chống nhiễu, dùng cho tàu thủy

Định danh cáp:

– 150/250V MPYSLA, FA-MPYSLA,
– 150/250V MPYCSLA , FA-MPYCSLA,
– 150/250V MPYCYSLA , FA-MPYCYSLA

Tiêu chuẩn áp dụng:

– Thiết kế: JIS C 3410(2010)
– Cháy chậm: IEC 60332-1, IEC 60332-3 Category A (FA-Cables Only)
– Tác động cơ học: CSA 22.2 No. 0.3 (-40oC/-35oC) (Cold Type Only)
– Nhiệt độ dẫn điện tối đa: 90oC

Cáp điều khiển và tín hiệu dùng cho tàu biển, loại có bổ sung lớp chống nhiễu chung
Cáp điều khiển và tín hiệu dùng cho tàu biển, loại có bổ sung lớp chống nhiễu chung

Cấu trúc:

Nhóm Chi tiết
Lõi dẫn điện M Dây đồng tráng thiếc theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)   Tùy chọn từng lớp băng riêng thích hợp
Cách điện P Cao su EPR theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)   – Lõi cáp được cách điện – Tùy chọn lọc ẩm và cháy chậm – Tùy chọn 1 hoặc nhiều lớp băng thích hợp
Chống nhiễu SLA Chống nhiễu bằng dây đồng mạ thiếc   Tùy chọn lớp băng thích hợp cho lớp chống nhiễu chung
Vỏ cáp Y PVC theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)
Lớp lưới bọc C Lưới bện thép nhúng kẽm   Mật độ bao phủ: Nhỏ nhất 90% – Sơn trắng cho loại lưới thép nhúng kẽm – Nếu có vỏ PVC ngoài thì không cần sơn
Vỏ bọc ngoài Y PVC theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)   Màu vỏ: Đen Tùy chọn màu riêng theo yêu cầu khác hàng

3 – Cáp điều khiển và tín hiệu loại nhiều lõi + chống nhiễu từng sợi riêng, dùng cho tàu thủy

Định danh cáp:

– 150/250V MPY-S, FA-MPY-S,
– 150/250V MPYC-S, FA-MPYC-S,
– 150/250V MPYCY-S, FA-MPYCY-S

Tiêu chuẩn áp dụng:

– Thiết kế: JIS C 3410(2010)
– Cháy chậm: IEC 60332-1, IEC 60332-3 Category A (FA-Cables Only)
– Tác động cơ học: CSA 22.2 No. 0.3 (-40oC/-35oC) (Cold Type Only)
– Nhiệt độ dẫn điện tối đa: 90oC

Cáp điện tàu biển, loại dùng điều khiển và tín hiệu, có lớp chống nhiễu riêng từng sợi
Cáp điện tàu biển, loại dùng điều khiển và tín hiệu, có lớp chống nhiễu riêng từng sợi

Cấu trúc:

Nhóm Chi tiết
Lõi dẫn điện M Dây đồng tráng thiếc theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)   Tùy chọn từng lớp băng riêng thích hợp
Cách điện P Cao su EPR theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)   – Lõi cáp được cách điện – Tùy chọn lọc ẩm và cháy chậm – Tùy chọn 1 hoặc nhiều lớp băng thích hợp
Chống nhiễu -S Chống nhiễu bằng dây đồng mạ thiếc   Tùy chọn lớp băng thích hợp cho lớp chống nhiễu riêng từng sợi
Vỏ cáp Y PVC theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)
Lớp lưới bọc C Lưới bện thép nhúng kẽm   Mật độ bao phủ: Nhỏ nhất 90% – Sơn trắng cho loại lưới thép nhúng kẽm – Nếu có vỏ PVC ngoài thì không cần sơn
Vỏ bọc ngoài Y PVC theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)   Màu vỏ: Đen Tùy chọn màu riêng theo yêu cầu khác hàng
Màu định danh   Đánh số đen trên vỏ trắng

4 – Cáp điều khiển và tín hiệu loại chống cháy dùng cho tàu thủy

Định danh cáp:

– 150/250V FR-MPY, FR-FA-MPY,
– 150/250V FR-MPYC, FR-FA-MPYC,
– 150/250V FR-MPYCY, FR-FA-MPYCY

Tiêu chuẩn áp dụng:

– Thiết kế: JIS C 3410(2010)
– Cháy chậm: IEC 60332-1, IEC 60332-3 Category A (FR-FA-Cables Only)

– Chống cháy: IEC 60331-21 & IEC 60331-1, -2 (120minute)
– Tác động cơ học: CSA 22.2 No. 0.3 (-40oC/-35oC) (Cold Type Only)
– Nhiệt độ dẫn điện tối đa: 90oC

Cáp điều khiển và tín hiệu cho tàu thủy, loại chống cháy, cháy chậm
Cáp điều khiển và tín hiệu cho tàu thủy, loại chống cháy, cháy chậm

Cấu trúc:

Nhóm Chi tiết
Lõi dẫn điện M Dây đồng tráng thiếc theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)   Tùy chọn từng lớp băng riêng thích hợp
Chống cháy FR-(FA-) Băng Mica/glass tape
Cách điện P Cao su EPR theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)   – Lõi cáp được cách điện – Tùy chọn lọc ẩm và cháy chậm – Tùy chọn 1 hoặc nhiều lớp băng thích hợp
Vỏ cáp Y PVC theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)
Lớp lưới bọc C Lưới bện thép nhúng kẽm   Mật độ bao phủ: Nhỏ nhất 90% – Sơn trắng cho loại lưới thép nhúng kẽm – Nếu có vỏ PVC ngoài thì không cần sơn
Vỏ bọc ngoài Y PVC theo tiêu chuẩn JIS C 3410(2010)   Màu vỏ: Đen Tùy chọn màu riêng theo yêu cầu khác hàng
Màu định danh   Đánh số đen trên vỏ trắng

Tham khảo thêm thông tin tại trang sản phẩm:

by TESIN VIETNAM

Related Post

Trả lời