Bộ hiển thị Crowcon Gasmaster, 2 kênh đầu vào

Hướng dẫn kết nối Crowcon Gasmaster vs Xgard

Kỹ thuật kết nối Crowcon Gasmaster với Xgard

Crowcon Gasmaster là bộ điều khiển giám sát phát hiện khí tại trung tâm điều khiển. Giám sát các thiết bị dò khí độc kiểu cố định, kết nối với các đầu dò khí độc, khí dễ cháy và oxyen mới  của Crowcon. Với các tính năng mạnh mẽ, thiết kế module giúp cho người sử dụng chỉ cần trang bị số module đầu vào cần thiết. Thiết bị giám sát khí độc trung tâm Gasmaster có thể dễ dàng được mở rộng bởi việc thêm vào nhiều module các cảm biến, đầu dò đo khí độc phù hợp.

Hướng dẫn kết nối Gasmaster vs Xgard [EN: Connection Gasmaster vs Xgard]

Crowcon Xgard là đầu dò phát hiện khí cháy nổ, khí độc và khí oxy. Đầu dò Xgard bao gồm nhiều dải đo khác nhau . Là một lựa chọn đầu dò khí cố định phù hợp với đa dạng yêu cầu đối với việc dò phát hiện khí trên toàn thế giới. Ứng dụng rộng dãi trong ngành xử lý nước thải, thiết bị dùng nghiên cứu và sản xuất. Có thể tùy chọn các model phòng nổ Intrinsically Safe (I.S.) . Hoặc phòng cháy Flameproof (Exd), vỏ bọc kim loại khối, inox hoặc chống hóa chất… .Thiết bị đạt các yêu cầu khắc khe của IECEx, ATEX, UL, GOST-R và MED.

Tìm hiệu thêm bộ điều khiển Crowcon Gasmaster từ 1 đến 4 kênh và đầu đo khí gắn cố định Crowcon Xgard

Thực hiện bởi TES Industry

Related Post

Trả lời