Crowcon Xgard Bright MPS

Xgard Bright MPS – Thế hệ tiếp theo của đầu đo khí cháy nổ

MPS sensor technology
MPS sensor technology
  • Vẫn đề ngộ độc cảm biến đã được giải quyết.
  • Đo chính xác nhiều khí.
  • TrueLELTM dễ dàng với khí Hydro

Crowcon đã giới thiệu cảm biến khí dễ cháy phổ kế đặc tính phân tử (MPS) đầu tiên cho một máy đo khí cố định. Crowcon’s Xgard Bright với cảm biến MPS Nevada Nanotech cung cấp công nghệ tiên tiến giúp loại bỏ nhu cầu hiệu chuẩn và cung cấp chỉ số ‘True LEL’ cho tất cả các khí dễ cháy trong nhiều loại môi trường, giúp giảm chi phí bảo trì liên tục và giảm tương tác (tác động) với thiết bị.

Điều này làm giảm rủi ro cho người lao động và tránh mất thời gian không hoạt động. Cảm biến MPS cũng miễn nhiễm với ngộ độc cảm biến

Cảm biến MPS cung cấp các tính năng chính mang lại lợi ích thực tế trong thế giới thực cho các hoạt động của nhà điều hành và công trường.

Không hiệu chuẩn:Xgard Bright với công nghệ cảm biến MPS không cần hiệu chuẩn. Điều này đến lượt nó làm giảm sự tương tác với máy dẫn đến tổng chi phí sở hữu thấp hơn trong vòng đời của cảm biến và giảm rủi ro cho lao động và sản xuất để hoàn thành việc bảo trì thường xuyên.
Nhiều loại True LEL:Xgard Bright với cảm biến MPS có thể phát hiện chính xác nhiều loại khí dễ cháy cùng một lúc. Cảm biến MPS có khả năng bù trừ nồng độ khí trên bo mạch và không yêu cầu hệ số hiệu chỉnh. Việc đọc không chính xác và báo động sai giờ đã trở thành dĩ vãng.
Không bị ngộc độc cảm biến:Xgard Bright với cảm biến MPS không thể bị nhiễm độc. Lỗi cảm biến do nhiễm độc có thể là một trải nghiệm khó chịu và tốn kém. Công nghệ trong cảm biến MPS không bị ảnh hưởng bởi các chất gây ô nhiễm trong môi trường. Các quy trình có chất gây ô nhiễm giờ đây có quyền truy cập vào một giải pháp hoạt động đáng tin cậy với các thiết kế kế thiếu an toàn để cảnh báo cho người vận hành nhằm mang lại sự an tâm cho nhân viên và tài sản nằm trong môi trường nguy hiểm.
Phát hiện, đo khí Hydro:Xgard Bright với cảm biến MPS cung cấp giải pháp phát hiện Hydro tốt hơn nhiều. Những thách thức phải đối mặt với công nghệ cảm biến truyền thống được loại bỏ hoàn toàn. Cảm biến hydro tuổi thọ cao không yêu cầu hiệu chuẩn trong suốt vòng đời của cảm biến, không có nguy cơ nhiễm độc hoặc báo động sai có thể tiết kiệm đáng kể tổng chi phí sở hữu và giảm sự tương tác với thiết bị, mang lại sự an tâm và giảm rủi ro cho người vận hành khí sử dụng Công nghệ MPS.

Phát hiện chính xác nhiều khí với TrueLEL

Cảm biến Xgard Bright với MPS TrueLEL™ có thể phát hiện chính xác nhiều loại khí dễ cháy bằng cách sử dụng cùng một cảm biến mà không cần bất kỳ yếu tố hiệu chỉnh nào

Hiêu chuẩn của nhà máy:Một hiệu chuẩn của nhà máy đối với Methane mang lại độ chính xác với trên 15 loại khí dễ cháy phổ biến bao gồm hydro.
Tự động bù với các điều kiện môi trường:Tích hợp khả năng bù nhiệt độ, áp suất và độ ẩm. Các kết quả đo nồng độ khí chính xác trên toàn bộ phạm vi môi trường.
Không cần bảo trì :Xgard Bright với cảm biến MPS không trôi, phân hủy hoặc nhiễm độc và không cần bảo dưỡng trong suốt thời gian tồn tại

Công nghệ hiện nay thường được hiệu chuẩn cho một loại khí dễ cháy. Có nghĩa là tất cả các loại khí khác sẽ được giám sát  không chính xác. Điều này có nghĩa là bạn sẽ gặp phải các cảnh báo sẽ bị che hoặc bị sai lệch.

Cảm biến MPSTM  có độ chính xác với nhiều khí  TrueLEL™, phát hiện 15 loại khí khác nhau từ một cảm biến khí đơn .

Crowcon giúp cho doanh nghiệp cuả bạn cải thiện hiệu quả quá trinh làm việc, mang lại niềm tin đối với hệ thống phát hiện khí.

Gas (Khí)Formula (CT hóa học)Detection Range (dải đo)Acuracy (at 50% LEL)
butaneC4H100-100   LEL±5% LEL
ethaneC2H60-100   LEL±5%LEL
hexaneC6H140-100   LEL±8% LEL
hydrogenH20-100   LEL±5% LEL
isobutaneHC(CH3)30-100   LEL±5% LEL
isobutyleneC4H80-100   LEL±5% LEL
isopropanolC3H8O0-100   LEL±10% LEL
methaneCH40-100 % LEL±3% LEL
methyl ethyl ketoneC4H8O0-100   LEL±5% LEL
octaneC8H180-100   LEL±5% LEL
pentaneC5H120-100   LEL±5% LEL
propaneC3H80-100   LEL±5% LEL
propyleneC3H60-100   LEL±5% LEL
tolueneC7H80-100   LEL±10% LEL
xyleneC8H100-100   LEL±10% LEL
Đảm bảo độ chính xác cho khí Methane trong toàn phạm vi môi trường

Đo chính xác nhiều loại khí với TrueLEL

Khí dễ cháy phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp như năng lượng, nước thải, hóa dầu, dầu, khí đốt và sản xuất công nghiệp.

Có những thách thức với công nghệ cảm biến truyền thống trong môi trường có nhiều khí dễ cháy. Các biểu đồ dưới đây thể hiện phản ứng của 3 loại công nghệ cảm biến đều đã được hiệu chuẩn tại nhà máy thành Methane (CH4) 50% LEL.

Cả 3 loại cảm biến sẽ phản ứng với cùng một đầu ra mang đến kết qảu đọc chính xác là Methane (CH4).

Nhưng tạo ra một môi trường với nhiều loại khí trong đo khí cháy nổ thay thế được tiếp xúc với cùng một máy đo khí với cùng một cảm biến thì sẽ đọc được chỉ số khí khác nhau

Công nghệ cảm biến truyền thống khi tiếp xúc với khí không phải mục tiêu sẽ cung cấp kết quả đọc không chính xác. Khi áp dụng các nồng độ khí dễ cháy khác nhau của Butan 50% LEL & Hydrogen 50% LEL, kết quả thu được hiển thị trên, dưới các chỉ số đọc về mức khí. Máy đo khí sẽ phản ứng với các kết quả đọc trên hoặc dưới không chính xác với các bộng sai hoặc bị che do không thể phát hiện chính xác nhiều loại khí dễ cháy.

Tùy chọn cảm biến duy nhất sẽ cung cấp kết quả đọc TrueLELTM chính xác trên 15 loại khí dễ cháy là cảm biến  MPSTM.

Industry spotlight
Industry spotlight

Giữ cho mọi người và các cơ sở kinh doanh an toàn hơn, với việc giám sát hiệu quả và chính xác hơn

Tính phù hợp với ứng dụng cho nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ các tính năng chính mà công nghệ MPS mang lại

Quá trình xử lý nước thải tạo ra nhiều nguy cơ về khí và yêu cầu giám sát khí từ đầu đến cuối để giữ an toàn cho người và tài sản.

Các giải pháp cảm biến khí dễ cháy hiện tại chỉ có thể theo dõi chính xác một loại khí mục tiêu duy nhất, dẫn đến cần nhiều đầu báo cần thiết để phát hiện các khí dễ cháy khác nhau.

Các quá trình trong nhà máy hóa chất, lọc hóa  dầu, downstream dầu khí đều phải đối mặt với gánh nặng trong việc hiệu chuẩn dẫn đến chi phí bảo trì liên tục và sự gián đoạn thường xuyên do các kỹ sư đến làm việc. Mọt giải pháp yêu cầu hiệu chuẩn một lần duy nhất sẽ giảm đáng kể chi phí hiệu chuẩn và các gián đoạn đang xảy ra.

Nhiều ngành công nghiệp bị nhiễm độc các cảm biến do chất ức chế hoặc chất độc trong môi trường gây ra. Công nghệ cảm biến hiện tại bị nhiễm độc từ các hợp chất thường được sử dụng như chất trám khe có chứa silicon. Ngay cả những môi trường có H2S như chất thải từ các nhà máy điện năng lượng cũng có thể gặp thách thức do việc tiếp xúc với H2S có thể làm giảm hiệu quả công nghệ hiện có để theo dõi khí dễ cháy mục tiêu lên đến 90% chỉ trong vài phút.

Có nhiều ngành công nghiệp và những ứng dụng đặc biệt được hưởng lợi từ công nghệ cảm biến  MPSTM –  Khí Sinh học/ Trạm điện/ Oil & Gas upstream/ Lò hơi/ Tự động hóa/Năng lượng xanh (Hidrogen).

Wastewater – Xử lý nước thải

Quá trình xử lý nước thải gây ra nhiều mối ngy về khí và được yêu cầu giám sát khí từ đầu tới cuối để giữ an toaanf cho người và tài sản. Ngành công nghiệp cần giám sát khí đốt dễ cháy đã phải chọn một đầu báo cảm biến ngọn lửa truyền thống với một pellistor hạt xúc tác được hiệu chuẩn cho một loại khí cụ thể (và nhiều Pellistor hạt xúc tác trong môi trường đa khí) hoặc một cảm biến sử dụng tia hồng ngoại (IR) cũng yêu cầu cảm biến riêng biệt để hiệu chuẩn cho từng loại khí

Xgard Bright với cảm biến  MPS có khả năng phát hiện được nhiều khí cháy nổ và hỗn hợp khí một cách nhanh chóng, chính xác và  đồng thời là một lợi thế trong môi trường có nhiều mối nguy khí , thay đổi thất thường.

Green Energy – Năng lượng xanh

Nhu cầu về khí Hidrogen là rất lớn. Nó không chỉ được sử dụng làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp, nó còn ngày càng phổ biến như một loại nhiên liệu không phát thải cho các tòa nhà và phương tiện giao thông và như một phương tiện lưu trữ năng lượng từ các nguồn xanh tái tạo và khác. Máy dò hồng ngoại không thể xác định hydro, điều này cho đến gần đây vẫn để công nghệ tạo viên nén là lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, thức ăn viên dễ bị ngộ độc. Do đó, chúng yêu cầu bảo trì liên tục và trong một số điều kiện, phải thay thế thường xuyên.

Xgard Bright với cảm biến MPSTM cung cấp giải pháp phát hiện Hydro tốt hơn nhiều.

Những thách thức phải đối mặt với công nghệ cảm biến truyền thống được loại bỏ hoàn toàn. Cảm biến hydro tuổi thọ cao không yêu cầu hiệu chuẩn trong suốt vòng đời của cảm biến, không có nguy cơ nhiễm độc hoặc báo động sai có thể tiết kiệm đáng kể tổng chi phí sở hữu.

Thông số kỹ thuật Xgard Bright MPS
Thông số kỹ thuật Xgard Bright MPS

Related Post

Trả lời