Xgard Bright MPS – Thế hệ tiếp theo của đầu đo khí cháy nổ

Đọc tiếp Xgard Bright MPS – Thế hệ tiếp theo của đầu đo khí cháy nổ

Đầu dò khí phòng nổ, lắp cố định Crowcon TXgard-IS+, có màn hình 

Đọc tiếp Đầu dò khí phòng nổ, lắp cố định Crowcon TXgard-IS+, có màn hình