Máy đo VOC ppbRAE 3000

Hướng dẫn sử dụng máy phát hiện tổng hợp khí VOCs, ppbRAE 3000, hãng Raesystem, mã hàng PN 059-C110-000

Giới thiệu chung:

 • ppbRAE 3000 là dòng máy phát hiện khí đơn chỉ tiêu, dùng đo khí hữu cơ VOC

Vào trang sản phẩm, xem thêm thông số Máy đo khí VOC ppbRAE 3000

Tóm tắt hướng dẫn sử dụng:

 • Cách mở máy: Nhấn và giữ nút nguồn trên máy đo khí ppbRAE 3000 đến khi màn hình hiển thị Logo RAE system thì nhà nút nguồn ra, máy sẽ tự khởi động phần mềm, tự kiểm tra cấu hình profile, sau đó đi vào hoạt động đo bình thường khi màn hình hiển thị như hình sau:
Hướng dẫn sử dụng máy phát hiện khí hữu cơ VOC ppbRAE 3000
Hướng dẫn sử dụng máy phát hiện khí hữu cơ VOC ppbRAE 3000
 • Hiệu chuẩn và zero máy: Nhấn và giữ đồng thời nút nguồn và N/- đến khi màn hình đòi nhập password, nếu nhập pass, chương trình sẽ đưa chúng ta đến cài đặt phần mềm bao gồm: Hiệu chuẩn, loại khí và đơn vị đo, báo động, lưu trữ dữ liệu, và cuối cùng là cấu hình máy. Nếu không nhập pass mà muốn đi luôn vào quá trình hiệu chuẩn, nhấn nút Select để đi vào hiệu chuẩn máy bao gồm hiệu chuẩn ở không khí sạch (zero) và hiệu chuẩn với chai khí (span)
 • Cài đặt máy: Nhấn đồng thời nút nguồn và N/- đến khi màn hình đòi nhập pass, pass mặc định của máy khi với xuất xưởng là 0000, nhấn Y/+ để nhập pass sau đó nhấn nút nguồn để xác nhận, khi đó màn hình sẽ chuyển đến các menu để vào cài đặt máy, trong đó có
  1. Hiệu chuẩn: Tùy chọn Zero calibration và Span calibration
  2. Cài đặt loại khí và đơn vị đo là ppb hay ppm
  3. Cài đặt báo động trong đó có: Báo động cao, báo động thấp, STEL và TWA, kiểu báo động, đèn còi
  4. Cài đặt lưu dữ liệu: Tùy chọn xóa dữ liệu, kiểu lưu, vùng lưu, khoảng thời gian lưu…
  5. Cài đặt chế độ hoạt động: Cho phép cài đặt các Profile để máy vận hành mặc định cho các lần tiếp theo.

Một số biểu đồ mô tả phần mềm máy:

Biểu đồ phần mềm hiệu chuẩn và zero ppbRAE 3000
Biểu đồ phần mềm hiệu chuẩn và zero ppbRAE 3000
Biểu đồ menu cài đặt các thông số ppbRAE 3000
Biểu đồ menu cài đặt các thông số ppbRAE 3000
Bảng giải thích các thông số cài đặt cho máy đo khí VOC của RAE system
Bảng giải thích các thông số cài đặt cho máy đo khí VOC của RAE system

Mua hàng: Có 2 mã hàng để tùy chọn như sau

by TES Industry.vn

Related Post

Trả lời