Cửa sổ A60 hình chữ nhật cho tàu dầu

Cửa sổ chống cháy cấp A60 dùng cho tàu dầu / hoá chất

Cửa sổ chống cháy cấp A60 dùng cho tàu dầu / hoá chất (Marine A60 Classs Welding fixed Rectangular Window, vừa chống cháy vừa cách âm. Cấu tạo bền chắc, chứng chỉ đầy đủ.

Thông số cửa sổ chống cháy cấp A60 dùng cho tàu dầu / hoá chất

Test kín nước theo tiêu chuẩn GB/T5746-96 6.1.
Test chống cháy theo tiêu chuẩn: A.754 của IMO

Phần thoáng: 450x630xR100, Phần kính: 490x670xR120, Cắt lỗ: 502x682xR126
Phần thoáng: 450x630xR100, Phần kính: 490x670xR120, Cắt lỗ: 502x682xR126
Phần thoáng: 400x560xR50, Phần kính: 440x600xR70, Cắt lỗ: 452x612xR76
Phần thoáng: 400x560xR50, Phần kính: 440x600xR70, Cắt lỗ: 452x612xR76
Chứng chỉ đăng kiểm CCS do VR uỷ quyền
Chứng chỉ đăng kiểm CCS do VR uỷ quyền

Xem thêm các thiết bị dùng cho tàu dầu, tàu hoá chất tại:

Thiết bị báo động tàu dầu, hóa chất
Thiết bị điều khiển, giám sát
Thiết bị cầm tay, xách tay
Vật tư tàu thuỷ
Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng

Related Post

Trả lời