Warom BDD81-A100X - Khách hàng chọn bóng

Đèn phòng nổ Warom BDD81-A100X cho tàu biển

Đèn phòng nổ Warom BDD81-A100X cho tàu biển hoặc các khu vực có nguy cơ cháy nổ về khí và bụi. Có đẩy đủ chứng chỉ đăng kiểm, phòng nổ, CO, CQ của NSX

Thông số đèn phòng nổ Warom BDD81-A100X cho tàu biển

  • Tiêu chuẩn phòng nổ phù hợp: CELELEC-IEC-NEC
  • Phù hợp với các khu vực: Zone 1, Zone 2 (Nguy cơ khí cháy nổ); Zone 21, Zone 22 (Nguy cơ bụi cháy nổ) và các phân nhóm tương đương
  • Phù hợp với các loại bóng: Bóng đèn sợi đốt: 25W, 40W, 60W, 100W; Đèn tiết kiệm năng lượng: 9W, 11W và Đèn LED: 7W, 10W, 12W
Tuỳ chọn mã hàng đèn phòng nổ

Mã chung: BDD81

  • A: Bóng sợi đốt
  • ESL: Bóng tiết kiệm
  • LED: Bóng LED
  • G: Treo hộp đấu nối
  • X: Treo trần
  • H: Di động
Các kiểu lắp đặt đèn phòng nổ Warom BDD81
Các kiểu lắp đặt đèn phòng nổ Warom BDD81
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết đèn BDD81
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết đèn BDD81

Xem thêm thiết bị tàu biển, thiết bị tàu dầu khác mà TES Industry cung cấp:

Thiết bị báo động tàu dầu, hóa chất
Thiết bị điều khiển, giám sát
Thiết bị cầm tay, xách tay
Vật tư tàu thuỷ
Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng

Related Post

Trả lời