Van thở tốc độ cao Taixing, cỡ van DN100

Hình ảnh Van thở tốc độ cao Taixing, Vỏ gang, ruột Inox

Hình ảnh Van thở tốc độ cao Taixing, Vỏ gang, ruột Inox 304, Cỡ van DN100. Dùng cho các loại tàu chở dầu, tàu hoá chất. Ổn định, cân bằng áp suất hầm hàng

Related Post

Trả lời