Thiết bị giám sát nhiên liệu tiêu hao cho tàu biển RD-1000

Thiết bị giám sát nhiên liệu tiêu hao cho tàu biển RD-1000

Tính năng của RD-1000:

 • Yêu cầu cấp nhiên liệu
 • Phân tích nhiên liệu tiêu hao
 • Lưu trữ thông tin nhiêu liệu tiêu hao
 • Lưu trữ thông tin tàu

Nổi bật:

 • Giám sát và lưu trữ thông tin nhiêu liệu tàu theo thời gian thực.
 • Dữ liệu lưu trữ và gửi đi được định dạng theo tiêu chuẩn và thống nhất. Phù hợp với mọi tàu trong yêu cầu về xử lý dữ liệu nhiên liệu tiêu hao
  Tùy theo thời gian cài đặt, dữ liệu sẽ được tổng hợp và gửi về nơi quản lý theo từng đợt.
 • Có thể hiển thị và in các báo cáo đơn giản, phù hợp với việc điều khiển tại chỗ và điều chỉnh các thông số cần thiết để tiết kiệm nhiên liệu.
 • Chức năng phân tích chuẩn đoán theo thời gian thực và hiển thị giao diện trạng thái lấy mẫu, đảm bảo hệ thống được xử lý nhanh gọn khi có sự cố phát sinh, giúp vận hành an toàn và hiệu quả.
 • Thân thiện, dễ sử dụng

Related Post

Trả lời