Máy tính xếp hàng Rongde RDLC

Máy tính xếp hàng Rongde RDLC

Sơ lược máy tính xếp hàng

  • Máy tính xếp hàng được sử dụng để tính toán trước khi xếp tải, đánh giá phương pháp xếp để có được phương án thực tế ổn định và chắc chắn. Thiết bị có thể tính toán theo thời gian thực và đưa ra những điều chỉnh cần thiết so với thực tế. Dựa vào các thông số này, người chịu trách nhiệm sẽ đưa ra kết quả cuối cùng.
  • Thiết bị bao gồm các thông số hiệu suất thủy tĩnh như; lượng dãn nước, vị trí trọng tâm, trạng thái nổi, cân bằng tĩnh cũng như lực bẻ và sự phân bổ moment xoắn. Dựa trên máy tính xếp tải, người phụ trách có thể điều chỉnh hoặc thay đổi phân bổ hàng, tình trạng dằn tàu để đảm bảo chắc chắn an toàn trong toàn bộ hành trình. Toàn bộ lợi ích trên sẽ giảm thiểu rất nhiều chi phí cho phía khai thác.

Related Post

Trả lời