Hệ thống giám sát hơi Rongde RD-VCS - Vapor control system

Hệ thống giám sát hơi Rongde RD-VCS – Vapor control system

Giới thiệu hệ thống giám sát hơi

 • Hệ thống giám sát hơi RD-VCS được sử dụng để giám sát nồng độ Oxy áp suất khí trơ trong đường ống. Hệ thống gồm có 2 phần chính: Hộp inox chứa cảm biến, lắp tại các điểm giao cắt trên boong, phần bộ hiển thị đặt tại buồng điều khiển / làm hàng.

Thông số kỹ thuật chính:

 • 1. Bộ điều khiển – hiển thị
  • Nguồn nuôn chính: AC110V hoặc AC220V
  • Lắp đặt: Kiểu treo tưởng
  • Cấp bảo vệ: IP22
 • 2. Bộ cách ly RDAQ-1
  • Cấp phòng nổ: Exia IIC T6
 • 3. Cảm biến áp lực RDLY-2b
  • Dòng đầu ra: 4~20mA
  • Dải đo: -10~+30kPa
  • Cấp bảo vệ phòng nổ: Exia IIC T6
 • 4. Cảm biến nồng độ Oxy
  • Tín hiệu đầu ra: 4~20 mA
  • Dải đo: 0~25%
  • Cấp bảo vệ phòng nổ: Exia IIC T6

Related Post

Trả lời