Máy đo khí MSA

Máy đo khí MSA thường xuyên nhập khẩu (14/6/21)

MSA là hãng máy đo khí của Mỹ, máy cũng được sản xuất tại nhà máy ở Mỹ luôn. MSA là một trong những hãng đầu tiên trên thế giới sản xuất máy đo khí, ban đầu chỉ để sử dụng trong ngành than, hiện tại đã được sử dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau như dầu khí, xây dựng, năng lượng, cứu hộ… Hãng có thương hiệu trăm năm, sản phẩm chủ yếu của hãng gồm có:

  • Đo đơn khí: MSA Altair, tùy chọn O2/CO/H2S; Altair 2X, đo đơn/2 khí CO/H2S/SO2/NO2/NH3/Cl2; Altair Pro, tùy chọn O2, CO, H2S, NH3, Cl2, ClO2, HCN, NO2, PH3 and SO2
  • Đo nồng độ 4 khí: MSA Altair 4X, LEL/O2/CO/H2S/NO2 và Altair 4XR, LEL/O2/CO/H2S/NO2/SO2
  • Đo khí đa chỉ tiêu: MSA Altair 5X, đo 6 khí đồng thời: LEL; O2; CO; H2S; SO2; Cl2; NH3; PH3; *HCN; ClO2; NO2; CO2; CH4; C3H8; C4H10…

Máy đo khí MSA thường xuyên nhập khẩu (14/6/21)

Tên
MSA-10106722Cảm biến khí cháy nổ cho máy đo nồng độ khí MSA Altair 4X/5X – COMBUSTIBLE GAS SENSOR, ALTAIR 4X/5X, mã hàng: 10106722
MSA-10106725Cảm biến khí CO/H2S dùng cho máy đo khí Altair 4X/5X – DUO TOX H2S/CO SENSOR, ALTAIR 4X/5X, mã hàng: 10106725
MSA-10106729Cảm biến O2 cho máy đo khí Altair 4X/5X – OXYGEN SENSOR, ALTAIR 4X/5X, mã hàng: 10106729
MSA-10111389Màn hình đơn sắc cho máy đo khí MSA Altair 5X, mã hàng 10111389 (DISPLAY ASSY:MONOCHROME,ALTAIR5X)
MSA-10114835Pin sạc cho máy đo khí Altair 5X, Mã hàng 10114835 (BATTERY PK ASSY:RECHRGBL,ALTAIR5X,NA)
MSA-10114853Nắp mặt trước cho máy đo khí MSA Altair 5X, bằng nhựa, mã hàng 10114853 (CASE:UPPER,WITH LABEL,ALTAIR5X,CHAR)
MSA-10116924Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí LEL, O2, CO, H2S, Model Altair 5X, mã hàng 10116924
MSA-10116926 Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí LEL, O2, CO, H2S, Model Altair 5X, mã hàng 10116926
MSA-10153985Máy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí SO2/H2S, Model ALTAIR 2XT, mã hàng 10153985
MSA-10187274Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí LEL, CO, H2S, O2, NH3, Model Altair 5X, mã hàng 10187274
MSA-A-ALT4XR00KGC00000Máy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí SO2/H2S, Model Altair 4XR, mã hàng A-ALT4XR00KGC00000
MSA-A-ALT5XALK3500T010Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí LEL/O2/H2S/CO, model Altair 5X, mã đặt hàng A-ALT5XALK3500T010
MSA-ALTAIR-4XRMáy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu LEL/O2/CO/H2S, Model: Altair 4XR
MSA-ALTAIR-5XMáy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu LEL/O2/CO/H2S, model: Altair 5X, mã hàng: 10116926
MSA-AltairPro-10076735Máy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí PH3, Model Altair Pro, mã hàng 10076735, Phosphine (PH3) 0.3/1 ppm
MSA-10082834Bộ kết nối hồng ngoại, dùng kết nối máy đo khí MSA Altair với máy tính, mã hàng 10082834
MSA-10088032Thiết bị phát hiện chuyển động, báo động khi người đeo không di chuyển bình thường, Model: motionSCOUT, mã hàng: 10088032
MSA-10145752-SPCảm biến đo khí Mê tan, dải đo CH4 0-100 VOL%, mã hàng 10145752-SP
MSA-10152668Bơm hút khí lấy mẫu chạy bằng pin, dùng cho máy đo khí cầm tay, Mã hàng: 10152668
MSA-10178571Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí (LEL, O2, CO, H2S), Model Altair 4XR, mã hàng 10178571 
MSA-10187274Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí LEL, CO, H2S, O2, NH3, Model Altair 5X, mã hàng 10187274 (ATO: A-ALT5XALKD100T020)
MSA-5X-10116926Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu,đo khí LEL/O2/CO/H2S, model: Altair 5X, mã hàng: 10116926
MSA-ALTAIR4X-10110715Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu LEL/O2/CO/H2S, Model ALTAIR 4X
MSA-ALTAIR4X-ATO08ALTAIR4Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu LEL/O2/CO/H2S, Model ALTAIR 4X
MSA-ALTAIR-4XRMáy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu LEL/O2/CO/H2S. Model Altair 4XR, Mã hàng 10178560
MSA-PrimaX-P-10112519Đầu dò khí lắp cố định, dùng đo khí Propane, Model: PrimaX P, mã hàng 10112519

Related Post

Trả lời