Bộ kít máy đo khí ppbRAE 3000 kèm bơm hút

Máy đo khí RAE systems by Honeywell thường xuyên nhập (14/6/21)

Máy đo khí RAE Systems (thành viên của Honeywell) là hãng máy đo khí lớn của Mỹ. Thế mạnh của RAE systems là máy đo 4 khí tiêu chuẩn, máy đo khí đa chỉ tiêu với độ tùy biến cao, và đặc biệt là các máy đo khí hữu cơ dễ bay hơi VOC. Các Model nổi bật của hãng:

  • Đo khí độc đơn chỉ tiêu: ToxiRAE II; ToxiRAE 3;  ToxiRAE Pro; ToxiRAE Pro PID chuyên đo khí hữu cơ; ToxiRAE Pro LEL chuyên đo khí cháy nổ; ToxiRAE Pro CO2.
  • Phát hiện 4 khí tiêu chuẩn: MicroRAE tích hợp Wireless; Qrae II huyền thoại và cao cấp hiện đại hơn với Qrae 3.
  • Đo khí độc đa chỉ tiêu với khả năng tùy biến siêu khủng: MultiRAE; MultiRAE Lite; MultiRAE Pro; MultiRAE Benzene
  • Dòng máy đo khí hữu cơ VOC cao cấp và chuyên dụng: MiniRAE Lite +; MiniRAE 3000 +; ppbRAE 3000 +

Máy đo khí RAE systems by Honeywell thường xuyên nhập

Tên
RAE-012-3022-010Ống lọc tạp chất hữu cơ, chỉ cho Benzene đi qua, Mã hàng 012-3022-010 (Hộp 10 ống)
RAE-059-A110-000Máy đo dò nồng độ khí hữu cơ dễ bay hơi VOC, model: MiniRAE Lite, mã hàng: 059-A110-000 ( MiniRAE Lite + Monitor)
RAE-059-A110-200Máy đo dò nồng độ khí hữu cơ dễ bay hơi VOC, model: MiniRAE Lite, mã hàng: 059-A110-200, ( MiniRAE Lite + Monitor with Accessories Kit, no gas, with regulator)
RAE-059-B116-000Máy đo dò nồng độ khí hữu cơ dễ bay hơi VOC, model: MiniRAE 3000 PID, mã hàng: 059-B116-000( MiniRAE 3000 + Monitor)
RAE-059-B116-200Máy đo dò nồng độ khí hữu cơ dễ bay hơi VOC, model:MiniRAE 3000, mã hàng: 059-B116-200,( MiniRAE 3000+monitor with Calibration Kit (no gas, with regulator))
RAE-059-B216-000Máy đo dò nồng độ khí hữu cơ dễ bay hơi VOC, Model MiniRAE 3000+, mã hàng 059-B216-000 (monitor with 11.7 eV lamp 1/2″). *Thân máy bảo hành 1 năm, đèn PID 11.7 bảo hành 1 tháng kể từ ngày lắp ráp
RAE-059-C116-000Máy đo dò nồng độ khí hữu cơ dễ bay hơi VOC, model: ppbRAE 3000, mã hàng: 059-C116-000( ppbRAE 3000 + monitor)
RAE-059-C116-200Máy đo dò nồng độ khí hữu cơ dễ bay hơi VOC, model: ppbRAE 3000, mã hàng: 059-C116-200, ( ppbRAE 3000+ monitor with Accessories Kit, no gas, with regulator)
RAE-059-D316-000Máy đo dò nồng độ khí hữu cơ dễ bay hơi VOC, Model UltraRAE 3000+, mã hàng 059-D316-000 (Không Wireless, vali mềm)
RAE-059-D31E-000Máy đo dò nồng độ khí hữu cơ dễ bay hơi VOC, Model UltraRAE 3000+, mã hàng 059-D31E-000 (Không Wireless, vali mềm)
RAE-059-D31E-300Máy đo dò nồng độ khí hữu cơ dễ bay hơi VOC, Model UltraRAE 3000+, mã hàng 059-D31E-300 (Wireless BLE, vali cứng)
RAE-C03-0906-000Cảm biến CO cho máy đo khí MultiRae Lite, mã hàng: C03-0906-000
RAE-C03-0907-001Cảm biến H2S cho máy đo khí MultiRae Lite, mã hàng: C03-0907-001
RAE-C03-0911-000Cảm biến LEL cho máy đo khí MultiRae Lite, mã hàng: C03-0911-000
RAE-C03-0912-003Cảm biến đo khí hữu cơ dễ bay hơi cho máy đo khí cầm tay, (1-1,000 ppm; 1 ppm res.; 10.6 eV lamp), mã hàng C03-0912-003
RAE-C03-0942-000Cảm biến O2 cho máy đo khí MultiRae Lite, mã hàng: C03-0942-000
RAE-C03-0961-000Cảm biến CO2 cho máy đo khí MultiRae Lite, ãm hàng: C03-0961-000
RAE-G02-A000-000Máy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí VOC, Model: ToxiRAE Pro PGM-1800, mã hàng: G02-A000-000
RAE-G02-AA10-100Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí Chlorine Dioxide (ClO2), dải đo 0-1ppm, phân giải 0.03ppm, model ToxiRAE Pro, mã hàng G02-AA10-100
RAE-G02-AJ10-100Máy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí ETO-A, Model ToxiRae Pro, mã hàng: G02-AJ10-100
RAE-G02-B030-000Máy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí cháy nổ LEL, Model ToxiRAE Pro LEL, mã hàng: G02-B030-000
RAE-M020-11111-111Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, Model: QRAE 3, mã hàng: M020-11111-111, đo khí CO/H2S/O2/LEL, có bơm hút
RAE-M020-12111-161Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí LEL/H2S/O2/NH3, model Qrae 3, mã hàng M020-12111-161
RAE-M020-21111-111Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu,Model QRAE 3, mã hàng: M020-21111-111, đo khí: CO/H2S/O2/LEL
RAE-MAA3-00A2007-020Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí (VOC)PID/HCN tích hợp bơm hút, Model MultiRAE Lite, mã hàng MAA3-00A2007-020
RAE-MAA3-010348H-020Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí H2S/SO2/NO/NH3/CH3-SH, tích hợp bơm hút, Model MultiRAE Lite, mã hàng MAA3-010348H-020
RAE-MAA3-A200007-020Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, Model: MultiRAE Lite, mã hàng: MAA3-A200007-020, đo khí VOC, HCN, máy tích hợp bơm hút
RAE-MAA3-A203R5E-020Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí PID/SO2/CO+H2S/NO2/O2, tích hợp bơm hút, Model MultiRAE Lite, mã hàng MAA3-A203R5E-020
RAE-MAA3-A2C112E-020Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí: VOC/LEL/CO/H2S/O2, model: MultiRae Lite, mã hàng:MAA3-A2C112E-020, có bơm 
RAE-MAA3-B5C112E-020Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí CH4 NDIR (Infrared) (0-100% Vol)/LEL (0-100%LEL)/H2S/CO/O2, Model MultiRAE Lite, mã hàng: MAA3-B5C112E-020
RAE-MAA3-B806R8E-020Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, model: MultiRAE Lite, mã hàng: MAA3-B806R8E-020, đo khí: CO2 IR/CL2/CO+H2S/NH3/O2, có bơm
RAE-MAA3-B8C112E-020Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí CO2/LEL/H2S/CO/O2, Model MultiRAE Lite, mã hàng MAA3-B8C112E-020
RAE-MAA6-00A2007-020Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí (VOC)PID/HCN, loại đo khuếch tán, Model MultiRAE Lite, mã hàng MAA6-00A2007-020
RAE-MAA6-010348H-020Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí H2S/SO2/NO/NH3/CH3-SH, đo khuếch tán, Model MultiRAE Lite, mã hàng MAA6-010348H-020
RAE-MAA6-01C128E-020Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí (LEL) CH4, O2, CO, H2S và NH3, KHÔNG BƠM, Model MultiRAE Lite, mã hàng MAA6-01C128E-020
RAE-MAA6-0304578-020Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, model: MultiRAE Lite PGM-6208D, mã hàng: MAA6-0304578-020, đo khí: SO2/NO/NO2/HCN/NH3, đo khuếch tán
RAE-MAA6-03C1R5E-020Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, model:MultiRAE Lite, mã hàng: MAA6-03C1R5E-020, đo khí: CO/H2S/O2/LEL/NO2/SO2, đo khuếch tán
RAE-MAA6-A203R5E-020Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí PID/SO2/CO+H2S/NO2/O2, đo khuếch tán, Model MultiRAE Lite, mã hàng MAA6-A203R5E-020
RAE-MAA6-B8C1127-020Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí CO2; %LEL; HCN; H2S; CO, pin sặc, đo khuếch tán, model MultiRAE Lite, mã hàng MAA6-B8C1127-020
RAE-MCA3-01C128E-020Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí (LEL) CH4, O2, CO, H2S và NH3, CÓ BƠM, Model MultiRAE Pro, mã hàng MCA3-01C128E-020

Related Post

Trả lời