MSA

MSA là hãng máy đo khí của Mỹ, máy cũng được sản xuất tại nhà máy ở Mỹ luôn. MSA là một trong những hãng đầu tiên trên thế giới sản xuất máy đo khí, ban đầu chỉ để sử dụng trong ngành than, hiện tại đã được sử dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau như dầu khí, xây dựng, năng lượng, cứu hộ… Hãng có thương hiệu trăm năm, sản phẩm chủ yếu của hãng gồm có:

  • Đo đơn khí: MSA Altair, tùy chọn O2/CO/H2S; Altair 2X, đo đơn/2 khí CO/H2S/SO2/NO2/NH3/Cl2; Altair Pro, tùy chọn O2, CO, H2S, NH3, Cl2, ClO2, HCN, NO2, PH3 and SO2
  • Đo nồng độ 4 khí: MSA Altair 4X, LEL/O2/CO/H2S/NO2 và Altair 4XR, LEL/O2/CO/H2S/NO2/SO2
  • Đo khí đa chỉ tiêu: MSA Altair 5X, đo 6 khí đồng thời: LEL; O2; CO; H2S; SO2; Cl2; NH3; PH3; *HCN; ClO2; NO2; CO2; CH4; C3H8; C4H10…
  • Tham khảo thêm thông tin trên Website của MSA tại đây

Hiển thị tất cả 19 kết quả