Máy đo khí Drager

Danh mục máy đo khí Drager (Draeger) thường xuyên nhập khẩu (25/5/2021)

Máy đo khí Drager (hay Thiết bị phát hiện khí Drager) là nhà sản xuất máy đo khí của Đức. Drager là thương hiệu trăm năm, hãng có những Model nổi bật sau:

  • Đo khí đơn chỉ tiêu: Drager Pac 3500; Pac 5500; Pac 7000. Phát hiện các khí CO; H2S; O2; PH3; CO2; SO2; NO2; Cl2; NH3; OV; OV-A; NO
  • Đo nồng độ 4 khí: Drager X-am 2500, tùy chọn phát hiện 4 khí trong các khí sau: Combustible; Carbon Monoxide (CO); Hydrogen Sulfide-LC (H2S); Oxygen (O2); Nitrogen Dioxide (NO2); Sulfur Dioxide (SO2)
  • Đo khí đa chỉ tiêu: Drager X-am 5000; Drager X-am 5600. Có khả năng phát hiện các khí: O2, Cl2, CO, CO2, H2, H2S, HCN, NH3, NO, NO2, PH3, SO2,O3, Amine, Odorant, COCl2 dễ cháy nổ và độc hại cũng như các khí bay hơi hữu cơ.

Danh mục máy đo khí Drager (Draeger) thường xuyên nhập khẩu (25/5/2021)

DRG-2500-KIT4Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí Ex/O2/CO/H2S, đo khuếch tán (không bơm), Model X-am 2500
DRG-6718801Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí Benzene, Benzene 5/a, 5 to 40 ppm, mã hàng: 6718801, hãng sx Drager 
DRG-6719001Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí H2S, Hydrogen Sulphide 1/c, 1-200ppm, mã hàng 6719001, hãng sx Drager
DRG-6728041Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí H2S, Hydrogen Sulphide 0.5/a, 0.5 to 15 ppm, mã hàng 6728041, hãng sx Drager
DRG-6728371Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí hơi dầu (Oil mist & Vapour), 10/a-P (Pk of 10), mã hàng 6728371, hãng sx Drager
DRG-6728491Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí SO2, Sulphur Dioxide 0.5/a, 1 to 25 ppm / 0.5 to 5 ppm, mã hàng 6728491, hãng sx Drager
DRG-6728511Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí CO (Carbon Monoxide 5/a-P (5-150 ppm)), mã hàng 6728511, hãng sx Drager
DRG-6728521Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí CO2 (Carbon Dioxide 100/a-P (100-3000 ppm)), mã hàng 6728521, hãng sx Drager
DRG-6733161Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, đo khí Xylene, Xylene 10/a, 10 to 400 ppm, mã hàng 6733161, hãng sx Drager
DRG-8101231Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí Benzene, dải đo 2 – 60 ppm, mã hàng 8101231
DRG-8101661Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí Toluene, dải đo 5 – 300 ppm, mã hàng 8101661
DRG-8103061Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí hơi nước, Water Vapour 20/a-P (20-500 mg/m3, 35 to 500 mg H2O/m3, 150 to 1500 mg H2O/m3), mã hàng 8103061, hãng sx Drager
DRG-8103281Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí Mercaptan, dải đo 0.1 – 15 ppm, mã hàng 8103281
DRG-8103691Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí Benzene, dải đo 0.25 – 10ppm, mã hàng 8103691
DRG-8318755Túi bảo vệ máy đo khí Drager X-am series
DRG-8326330Máy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí H2S, model PAC 6500, mã hàng 8326330
DRG-8327117Bộ kit kiểm tra khí không gian kín cho máy đo khí Drager X-am series, gồm bơm, dây đeo, 5m ống FKM, bóng nổi và hộp đựng
DRG-CH25601Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí CO, Carbon Monoxide 5/c, 100 to 700 / 5 to 150 ppm, mã hàng CH25601, hãng sx Drager
Tên
DRAGER-3359311Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo Ex/O2/CO&H2S, model X-am 5000, hãng Drager
DRAGER-6400000Bơm không khí bóp bằng tay, dùng với thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, mã hàng: 6400000
DRAGER-6728371Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí hơi dầu dải. Model 6728371
DRAGER-6728511Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí Cacbon Monoxide. Model 6728511
DRAGER-6728521Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí Carbon Dioxide. Model 6728521
DRAGER-6733051Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí Carbon Monoxide, mã hàng 6733051
DRAGER-8101461Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí Hydrogen Sulfide (H2S), dải đo 0.2-5 ppm, mã hàng: 8101461, hãng sx: Drager
DRAGER-8101961Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí Hydrogen Sulfide(H2S), dải đo: 1-60 ppm, mã hàng: 8101961, hãng sx: Drager
DRAGER-8103061Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí hơi nước. Model 8103061
DRAGER-8103661Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí khói nitơ oxit Model 8103661
DRAGER-8103691Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí Benzen (C6H6), dải đo: 0.25-10 ppm,mã hàng:8103691, hãng sx: Drager
DRAGER-8322012Máy đo khí đơn chỉ tiêu, đo khí O2, Model PAC 5500, mã hàng 8322012
DRAGER-8326320Máy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí Hydrogen Sulphide (H2S), model Pac 6000, mã hàng 8326320
DRAGER-8326321Máy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí Carbon Monoxide (CO), model Pac 6000, mã hàng 8326321
DRAGER-8326322Máy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí Oxygen (O2), model Pac 6000, mã hàng 8326322
DRAGER-8326351Máy đo khí đơn chỉ tiêu, đo khí CO2, Model PAC 8000, mã hàng 8326351
DRAGER-CH25101Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí Carbon Dioxide (CO2), dải đo: 1- 20 Vol.%, mã hàng: CH25101, hãng sx: Drager
DRAGER-CH25601Thiết bị đo hàm lượng khí dạng ống, dùng đo khí Carbon Monoxide (CO), dải đo: 100-700 ppm, mã hàng: CH25601, hãng sx: Drager
DRAGER-XAM2500KIT4Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo Ex/O2/H2S/CO, Model X-am 2500, hãng Drager
DRAGER-XAM5600CFG1Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí IR Ex; IR CO2; H2S; NH3, Model X-am 5600

Related Post

Trả lời