Hệ thống trực ca hàng hải buồng lái RD100

Hệ thống trực ca hàng hải buồng lái RD100

Giới thiệu hệ thống trực ca hàng hải buồng lái

  • Thiết bị này phù hợp với các yêu cầu liên quan của MSC. 128(75), IEC62616. Thiết bị hoạt động trong trường hợp con người mất năng lực giám sát như vấn đề sức khỏe hoặc vấn đề an ninh. Khi sự cố sảy ra, thiết bị sẽ phát các tín hiệu báo động mở rộng cho tới khi có người phụ trách tác động vào hệ thống.

Related Post

Trả lời