Hệ thống kiểm soát quá trình thoát hơi tàu dầu

Hệ thống kiểm soát quá trình thoát hơi tàu dầu VECS-2000

Hệ thống kiểm soát quá trình thoát hơi tàu dầu Model: VECS-2000

Giới thiệu chung

Một lượng lớn hơi xăng dầu được thải ra bởi tàu chở dầu có hại cho môi trường. Hệ thống kiểm soát thoát hơi được thiết kế để đo hàm lượng khí oxi trong các đường ống thu hồi hơi chính trong quá trình Discharge của các hầm hàng chứa dầu hoặc hóa chất. Hệ thống này cũng có thể theo dõi áp suất của các đường ống thoát hơi bằng thiết bi đo áp suất. Tất cả các hầm hàng nên được trang bị hệ thống này từ ngày 19/5/2005 như yêu cầu của IMO MSC/ Circ 585. Hệ thống này tuân thủ quy định của USCG đối với hệ thống giám sát hơi cho các hầm hàng.

Đặc điểm và tính năng

  • Vật liệu đáng tin cậy để bảo vệ hệ thống
  • Hình dáng có thể điều chỉnh trong nhà máy
  • Chương trình điều khiển là kiểu rất dễ  để cài đặt và thay đổi
  • Kích thước nhỏ gọn
  • Có thể tùy chọn đo hàm lượng hơi khí oxi
  • Có thể đo các khí khác bằng cách thay đổi các đầu cảm biến (tùy chọn)
  • Dễ dàng mở rộng và thêm cảm biến

Ứng dụng

Áp dụng cho các hầm hàng, két, bể chứa xăng dầu hoặc hóa chất

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động cảu hệ thống

VECS-2000 bao gồm bảng điều khiển, tủ cảm biến gồm cảm biến oxi, thiết bị đo áp suất, công tắc lưu lượng, Hệ thống có 4 điểm lấy mẫu và theo dõi hàm lượng khí oxi của từng điểm theo tỷ lệ ưu tiên. Khí lấy mẫu được phân tích tại tủ cảm biến tại khu vực nguy hiểm và thoát ra ngoài không khí. Thiết bị đo áp lực theo dõi áp suất hơi thoát ra và đường ống nhánh. Tất cả tín hiệu được gửi về bảng điều khiển và bảng điều khiển hiển thị các giá trị và kích hoạt các báo động.

Thông số kỹ thuật

Thông số hệ thống VECS-2000

Cấu trúc hệ thống VECS-2000

Hệ thống kiểm soát quá trình thoát hơi tàu dầu
Hệ thống kiểm soát quá trình thoát hơi tàu dầu

Related Post

Trả lời