Bộ Kit hiệu chuẩn nhiệt độ, áp lực cho tàu biển LR-Cal Đức

Bộ Kit hiệu chuẩn nhiệt độ, áp lực cho tàu biển LR-Cal Đức

Tất cả các tàu thuỷ / tàu biển đều sử dụng nhiều các loại cảm biến và thiết bị để đo và kiểm soát nhiệt độ + áp lực.

Theo qui định của các tổ chức đăng kiểm, các thiết bị đo nhiệt độ và áp lực này cần được kiểm tra và hiệu chuẩn thường xuyên để đảm bảo độ chính xác.

Các thiết bị hiệu chuẩn cần phải dễ sử dụng, bền chắc và đáng tin cậy. Độ chính xác của chúng phải được đảm bảo bằng giấy chứng nhận.

Bộ Kit hiệu chuẩn nhiệt độ / áp lực (LR-Cal Marine Calibration Kits) sẽ đảm bảo được toàn bộ những tiêu chí trên.

Marine Temperature and Pressure Calibration kit
Marine Temperature and Pressure Calibration kit

LR-Cal Marine Calibration Kits là bộ Kit hiệu chuẩn nhiệt độ và áp lực cho tàu biển. Thiết bị được sử dụng để kiểm tra và hiệu chuẩn tất cả các loại cảm biến nhiệt độ/áp lực phổ biến dùng trên tàu.

Bộ Kit bao gồm: 1 bể nhiệt khô và 1 bộ hiệu chuẩn áp lực đồng bộ (gồm bơm tay tạo áp và đồng hồ chuẩn áp).

Cả 2 thiết bị chính đều được cấp kèm với chứng nhận hiệu chuẩn của nhà máy.

Tất cả các thiết bị trên được đựng trong 1 vali nhựa chống nước chuẩn Marine.

Cấu hình 1 Bộ Kit hiệu chuẩn (Marine Calibration kit) của LR Cal Đức
Cấu hình 1 Bộ Kit hiệu chuẩn (Marine Calibration kit) của LR Cal Đức

Bộ Marine Calibration kit của LR Cal Đức bao gồm những thiết bị chính sau:

  1. Bể nhiệt đô (Dry metal block), Model LR-Cal PYROS 650: Dải đo: Môi trường đến +650°C
  2. Súng đo nhiệt độ bề mặt không tiếp xúc, Model: SCANTEMP-385, dải đo -35…+365°C
  3. Tuỳ chọn 1 trong 4 bộ thiết bị hiệu chuẩn áp lực dưới đây (Xem bên dưới)
  4. Bộ Adaptor chuyển đổi hệ ren, dùng cho các loại cảm biến áp lực khác nhau
  5. Vali nhựa kín nước chuẩn hằng hải
Đồng hồ áp lực chuẩn DM 80: -1...+40 bar và bơm tạo áp LR-Cal LPP 40: -0.95...+40 bar (Khí nén)
Bộ Kit với tuỳ chọn: Đồng hồ áp lực chuẩn DM 80: -1…+40 bar và bơm tạo áp LR-Cal LPP 40: -0.95…+40 bar (Khí nén)
Đồng hồ áp lực chuẩn DM 80: -1...+60 bar và bơm tay tạo áp LR-Cal LPP 60: -0.95...+60 bar (khí nén)
Bộ Kit với tuỳ chọn: Đồng hồ áp lực chuẩn DM 80: -1…+60 bar và bơm tay tạo áp LR-Cal LPP 60: -0.95…+60 bar (khí nén)
Đồng hồ áp lực chuẩn DM 80: 0...700 bar và bơm tay tạo áp LR-Cal LPP 700: 0...700 bar (thuỷ lực)
Bộ Kit với tuỳ chọn: Đồng hồ áp lực chuẩn DM 80: 0…700 bar và bơm tay tạo áp LR-Cal LPP 700: 0…700 bar (thuỷ lực)
Đồng hồ áp lực chuẩn DM 80: 0...1000 bar và bơm tay tạo áp LR-Cal LPP 1000: 0...1000 bar (thuỷ lực)
Bộ Kit với tuỳ chọn: Đồng hồ áp lực chuẩn DM 80: 0…1000 bar và bơm tay tạo áp LR-Cal LPP 1000: 0…1000 bar (thuỷ lực)

Tham khảo một số Bộ Kit với chi phí kinh tế hơn:

Related Post

Trả lời